Napisali o nas

21 marca 2023
WUP Warszawa
Nowa kadencja Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

20 marca, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na kadencję 2023-2026. W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Wicemarszałek Wiesław Raboszuk wręczył powołania nowym członkom.

W skład organu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawach polityki rynku pracy weszli przedstawiciele m.in. mazowieckich organizacji związkowych, branżowych, pracodawców, placówek naukowych i stowarzyszeń.

 

 

Wojewódzka Rada Rynku Pracy
 
WRRP jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy. Jej zadaniem jest m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa, jak również wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie.
            
        

 


9 marca 2023
Publicrelations.pl
Podczas Walnego Zgromadzenia Członków ZFPR wybrano Radę Związku na lata 2023-2025

 

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków ZFPR wybrano Radę Związku na lata 2023-2025. Przewodniczącą Rady została Katarzyna Terej, Partner Zarządzający TBT i Wspólnicy. Kolejnymi członkami Rady zostali: Eliza Misiecka, Dyrektor Genesis PR, Anna Deręgowska – Watza, CEO Planet Partners, Łukasz Jurkiewicz, Prezes Zarządu Pan Pikto oraz Piotr Talarek, Partner Zarządzający StrategyWise.

 

                      

7 marca 2023
MarketingPrzyKawie.pl
Nowa Rada ZFPR

2 marca podczas Walnego Zgromadzenia Członków ZFPR wybrano Radę Związku na lata 2023–2025. Przewodniczącą Rady została Katarzyna Terej, partner zarządzający TBT i Wspólnicy. Kolejnymi członkami Rady zostali: Eliza Misiecka, dyrektor Genesis PR, Anna Deręgowska-Watza, CEO Planet Partners, Łukasz Jurkiewicz, prezes zarządu Pan Pikto oraz Piotr Talarek, partner zarządzający StrategyWise.

 

Rada jest organem kontrolnym Związku Firm Public Relations. Składa się z przynajmniej trzech członków spośród zrzeszonych agencji. Do jej kompetencji należy:

  • kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu,
  • składanie wniosku do Walnego Zgromadzenia Członków w kwestii udzielania absolutorium dla Zarządu,
  • rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami na tle ich działalności w Związku,
  • występowanie z inicjatywami i wnioskami dotyczącymi bieżącej pracy Zarządu.
  • Kadencja powołanej Rady trwa dwa lata.

https://marketingprzykawie.pl/personalia/nowa-rada-zfpr/

             


7 marca 2023
WirtualneMedia.pl
Nowa Rada Związku Firm PR

Podczas walnego zgromadzenia członków ZFPR wybrano Radę Związku Firm PR  na lata 2023-2025. Przewodniczącą Rady została Katarzyna Terej, partner zarządzający TBT i Wspólnicy. Do rady wybrani zostali także Eliza Misiecka, dyrektor Genesis PR, Anna Deręgowska – Watza, CEO Planet Partners, Łukasz Jurkiewicz, prezes zarządu Pan Pikto oraz Piotr Talarek, partner zarządzający StrategyWise.   

 

Rada jest organem kontrolnym Związku Firm Public Relations i składa się z przynajmniej trzech członków spośród zrzeszonych agencji. Do jej kompetencji należy kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu, składanie wniosku do Walnego Zgromadzenia Członków w kwestii udzielania absolutorium dla Zarządu, rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami na tle ich działalności w Związku, a także występowanie z inicjatywami i wnioskami dotyczącymi bieżącej pracy zarządu. Kadencja powołanej Rady trwa dwa lata.

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nowa-rada-zwiazku-firm-pr-katarzyna-terej

 


7 marca 2023
Press.pl
Związek Firm Public Relations wybrał radę związku na lata 2023-2025

Podczas walnego zgromadzenia członków ZFPR wybrano radę związku na lata 2023-2025. Przewodniczącą została Katarzyna Terej, partnerka zarządzająca TBT i Wspólnicy – funkcję będzie pełnić drugą kadencję. Kolejnymi członkami rady zostali: Eliza Misiecka, dyrektorka Genesis PR, Anna Deręgowska-Watza, CEO Planet Partners, Łukasz Jurkiewicz, prezes zarządu Pan Pikto, Piotr Talarek, partner zarządzający StrategyWise.

 

Rada jest organem kontrolnym Związku Firm Public Relations i składa się z przynajmniej trzech członków spośród zrzeszonych agencji. Do jej kompetencji należy kontrolowanie całokształtu działalności zarządu, składanie wniosku do walnego zgromadzenia członków w kwestii udzielania absolutorium dla zarządu, rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami na tle ich działalności w związku, a także występowanie z inicjatywami i wnioskami dotyczącymi bieżącej pracy zarządu.

 

https://www.press.pl/tresc/75544,zwiazek-firm-public-relations-wybral-rade-zwiazku-na-lata-2023-2025#mce_temp_url#

                 © by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture