Napisali o nas

29 lipca 2009
Rada Etyki PR
Stanowisko w sprawie rankingu H&M
„1. Rada Etyki Public Relations - na wniosek agencji Neuron - zajęła się klienckim rankingiem agencji public relations, opublikowanym na łamach „Home&Market" (we współpracy z IAGE). REPR starannie i obiektywnie przeanalizowała sytuację, odnotowała stanowisko i publiczne wypowiedzi redakcji „Home&Market", do której zwróciła się z prośbą o wyjaśnienia, a także prześledziła ożywioną dyskusję w polskim środowisku PR po ogłoszeniu rankingu oraz zasięgnęła opinii w związkach i stowarzyszeniach branżowych.

2. Tworzenie rankingów agencji PR i jakości świadczonych usług przez media, instytuty badawcze, stowarzyszenia zawodowe i ośrodki akademickie jest zasadne i potrzebne, gdyż poprawia konkurencyjność branży i podnosi standardy profesjonalne.

3. Zestawienia i rankingi w PR, szczególnie o charakterze jakościowym, oceniające usługi agencji PR, powinny opierać się na przejrzystej i poprawnej metodologii. Niezbędnym elementem takich rankingów jest oparcie się na opiniach klientów, gdyż to oni najlepiej znają jakość świadczonych usług.

3. W przeciwieństwie do testów konsumenckich produktów i towarów, prowadzonych często w laboratoriach i pracowniach instytutów naukowo-badawczych bez udziału użytkowników, nie można dokonać profesjonalnej oceny usług niematerialnych i doradczych bez opinii korzystających z tych usług (dotyczy to także usług PR), czyli klientów firm doradczych (i PR).

4. Fakty, oświadczenia i wypowiedzi przedstawione przez agencje PR, uwzględnione w rankingu „Home&Market"/IAGE, wskazują jednoznacznie, że klienci co najmniej kilku agencji PR ocenionych w rankingu nie byli ankietowani w sposób sugerowany przez „Home&Market"/IAGE, bądź w ogóle nie uczestniczyli w sondażu tych instytucji.

5. Oznacza to, że - zdaniem REPR - kliencki ranking agencji PR, opublikowany przez „Home&Market" we współpracy z IAGE, nie spełnia standardów profesjonalizmu i wymogów merytorycznych, stawianych przed badaniami jakościowymi - także w branży PR. Narusza przy tym zasady dobrych praktyk w biznesie, jest sprzeczny z etyką zawodową badacza opinii, a jego wartość merytoryczna jest wątpliwa.

6. Opinię tę wzmacniają wypowiedzi organizatorów rankingu „Home&Market"/IAGE, które w ogóle nie odnoszą się do kwestii merytorycznych i metodologicznych, a jedynie zawierają argumenty ad personam wobec firm kwestionujących rzetelność przeprowadzenia rankingu, ewentualnie służą wywieraniu nacisku na klientów wspomnianych firm PR.

7. „Home&Market" i IAGE, podobnie jak wszystkie media i instytuty badawcze, również przy rankingu agencji PR powinny dochować profesjonalizmu metodologicznego i dziennikarskiego, a także przestrzegać misji społecznej polegającej na pełnym i uczciwym informowaniu, zgodnym z prawem i z dobrymi obyczajami.

8. REPR oczekuje, że kolejne rankingi jakości usług agencji PR będą oparte na bardziej przejrzystych kryteriach metodologicznych i wyższych standardach badawczych, uwzględnią opinie środowiska PR i naukowców zajmujących się tą dziedziną.

9. Zdaniem REPR, rzetelne rankingi oceniające jakość usług PR (również ewentualne następne edycje rankingu „Home&Market"/IAGE) posłużą do podniesienia poziomu profesjonalizmu, przyniosą wymierne korzyści klientom i wzmocnią zasady etyki w polskim PR."

28 lipca 2009
Związek Firm PR
Stanowisko w sprawie rankingu H&M
„Władze ZFPR chcą wyjaśnienia kontrowersji w dobrej wierze i przy poszanowaniu każdej ze stron. Transparentność rankingów ma ogromne znaczenie dla każdej ocenianej branży. To na podstawie takich zestawień opinia publiczna i klienci kształtują swoją opinię o firmach, ich pozycji rynkowej, osiągnięciach i rozwoju. Dlatego też powinny być one realizowane w sposób najbardziej rzetelny i przejrzysty. To decyduje również o wiarygodności medium publikującego ranking.

Władze ZFPR otrzymały informacje od pięciu firm należących do Związku i uplasowanych w rankingu (w tym na czołowych miejscach), że ich klienci nie byli w ogóle ankietowani lub liczba badanych nie pozwalała na dokonanie oceny (poniżej 5 firm). Budzi to wątpliwości co do rzetelności autorów rankingu. Dlatego do Redaktor Rity Schultz został skierowany list z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu sprawy. Jednym z proponowanych przez ZFPR działań mogących rozstrzygnąć o wiarygodności rankingu jest ujawnienie listy klientów, którzy oceniali agencje.

Z przykrością stwierdzamy, że odpowiedź Redaktor Home&Market nie przyczyniła się do wyjaśnienia i rozwiązania problemu. List zaostrzył jedynie konflikt między magazynem a krytykującymi ranking firmami. Ze strony magazynu nie padła żadna propozycja potwierdzenia wiarygodności rankingu.

Z dużym zaskoczeniem odebraliśmy też informację o rozsyłaniu przez Home&Market listów do prezesów firm klienckich agencji, które podważyły wiarygodność rankingu. Działaniem tym magazyn usiłuje zdyskredytować agencje PR, które wyraziły publicznie krytyczny głos w dyskusji o rankingu. Jest to bezprecedensowa i niepotrzebna praktyka, przeciwko której ZFPR, jako organizacja branżowa, protestuje. Apelujemy do Home&Market o zaprzestanie tej praktyki, sprzecznej z zasadami równego traktowania podmiotów rynkowych.

Z uwagi na brak informacji pozwalających rozstrzygnąć i wyjaśnić sprawę rankingu, ZFPR skieruje prośby do Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku o wydanie opinii w sprawie zgodności badania z zasadami profesjonalizmu oraz do Rady Etyki Mediów w sprawie sprawdzenia zarzutów o złamanie przez Home&Market zasad Karty Etycznej Mediów. Po raz kolejny apelujemy do Home&Market o współpracę w zbadaniu i wyjaśnieniu powstałych kontrowersji. Branża PR potrzebuje bowiem profesjonalnych rankingów, a rynek rzetelnych informacji o branży.

Jeszcze raz podkreślamy, że naszą intencją jest merytoryczny dialog zmierzający do wyjaśnienia i rozwiązania sytuacji, dla dobra wszystkich stron."

23 lipca 2009
Puls Biznesu
Home&Market donosi na PR do prezesów

"Ten e-mail to skandal. Znam sprawę "Home&Market" i, nie rozsądzając o jego rzetelności, nie wiem dlaczego H&M wysyła mi takie wiadomości. A jeśli już, to oczekiwałbym rzeczowych argumentów" - komentuje Marek Perendyk, prezes zarządu giełdowego Centrum Klima, który dostał e-maila jako klient Genesis PR.

 

"Szkoda, że H&M nie wykazał się taką determinacją i skutecznością w dotarciu do naszych klientów, gdy przygotowywał ranking" - ironizuje Eliza Misiecka, prezes Genesis PR.

 

"Koniec końców każdy z branży chce dociec tylko jednego: było to badanie zrobione fachowo, czy nie. H&M nie daje dowodów, że tak" - uważa Marek Wróbel.


23 lipca 2009
Proto.pl
Misiecka, Soproniuk, Mindewicz komentują ranking H&M

Redakcja PRoto:Z Pulsu Biznesu można się dowiedzieć, że jeden z Pani klientów dostał także taki list z redakcji Home&Market. Czy to jedyny klient, który taki list dostał?


Eliza Misiecka, Genesis PR:
Nie, dostali to wszyscy moi klienci. Wiem o tym, bo zwrócili się do mnie z pytaniami dotyczącymi tej korespondencji.


Red.:Jak zareagowali na list?


EM: Byli oburzeni, bo nikt wcześniej nie zapytał ich o ocenę agencji.


Red.:A co Pani na te temat myśli?


EM:
To w mojej ocenie bardzo nieetyczne działanie. Jestem zszokowana tym, że magazyn Home&Market tak fantastycznie potrafił dotrzeć do klientów, do prezesów firm przez nas obsługiwanych teraz, a nie zrobił tego podczas badania. Teoria magazynu, że klienci nie chcieli się przyznać do wystawionych agencjom ocen jest absurdalna. My dostaliśmy oceny między 4,2-4,6 na 5 możliwych, więc nasze 20. miejsce to tak naprawdę kwestia różnic ułamkowych, i ocen tych nie musimy się wstydzić, nie muszą się ich wstydzić nasi klienci. Na miejscu magazynu wyjaśniłabym sprawę, a nie pogrążała mailami, które nie przysporzą mu reklamodawców.


22 lipca 2009
Proto.pl
Nowe fakty w związku z raportem H&M. Jest już stanowisko magazynu!
Kliencki raport Home&Market, publikowany w czerwcowym numerze magazynu wywołał wiele głosów krytyki. Trzy agencje: Neuron, Genesis i RPR Group zaprotestowały przeciwko jego wiarygodności, czego wyraz dały w przesłanych do naszej redakcji oświadczeniach. Dzisiaj rozmawiamy z Katarzyną Łukawską, client service directorem z agencji Task Force Consulting, której agencja miała pojawić się w zestawieniu, a ostatecznie nie została w nim uwzględniona. Sprawę komentują także szefowie agencji, które pojawiły się ex aequo na pierwszym miejscu rankingu w tym roku, Katarzyna Przewuska i Paweł Trochimiuk.

22 lipca 2009
Puls Biznesu
Wrze w public relations

Ranking "Home&Market" kwestionuje większość firm PR. Nawet jego zwycięzca.

 

"Kliencki ranking agencji PR przygotowany przez Home&Market nie został oparty na pełnych i wiarygodnych danych. Wśród naszych Klientów (łącznie 24 firmy) ankietowana była tylko jedna spółka" - twierdzi Eliza Misiecka, prezes GENESIS PR, 20. w rankingu.

 

"Powoływanie się na poufność ankiet przeprowadzonych do badania to zasłona dymna. "Home&Market od dawna ma nie najlepszą opinię w branży" - uważa Paweł Trochimiu, prezes Związku Firm Public Relations i jednocześnie szef zwycięskiego Partner of Promotion.


20 lipca 2009
Gazeta Prawna
Firmy wciąż bardziej cenią prasę niż internet
"W większości przypadków trudno sobie wyobrazić kampanię PR bez udziału prasy. Z drugiej strony jednak, internet stał się medium równoważnym wobec prasy - każda kampania, którą prowadzimy zawsze uwzględnia media internetowe w równym stopniu, jak prasowe" - mówi Eliza Misiecka, dyrektor zarządzający GENESIS PR.

16 lipca 2009
Proto.pl
Genesis PR popiera Neuron
15 lipca na naszej stronie pojawiło się oświadczenie zarządu agencji Neuron podważające wiarygodność czerwcowego rankingu przeprowadzonego przez magazyn Home&Market. Dzisiaj podobne oświadczenie wydała agencja Genesis PR.
Czytamy w nim: „W nawiązaniu do oświadczenia Marka Wróbla z Neuron PR potwierdzamy, iż kliencki ranking agencji PR przygotowany przez Home&Market nie został oparty na pełnych i wiarygodnych danych. Wśród naszych Klientów (łącznie 24 firmy) ankietowana była tylko jedna spółka. W dodatku rozmawiano z osobą, która nie koordynuje całościowo działań naszej agencji, a odpowiada wyłącznie za wycinek prac PR.

Nie jest dla nas jasne, na podstawie jakich danych przygotowano tak precyzyjne oceny w odniesieniu do tak szczegółowych zagadnień, jak efektywność, kreatywność, rzetelność czy jakość proponowanych strategii. Z pewnością nie sprawdzano tego wśród firm, które znają naszą agencję i miały okazję wyrobić sobie zdanie na temat naszej pracy.

Stoimy na stanowisku, iż autorzy rankingu powinni ujawnić metodologię badania oraz pełną listę przebadanych firm, w tym liczbę respondentów opisującą każdą z agencji. Dziwi nas, że nie podano takich danych wraz z rankingiem - szanujący się instytut badawczy każdorazowo podaje metodologię, jako źródło wiarygodności badania.

Mamy nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona przez redakcję Home&Market jak najszybciej i jak najpełniej. Liczymy także, że kwestią feralnego rankingu zajmie się Rada Etyki PR, a w przyszłości podobne badania będą wiarygodnym odzwierciedleniem opinii Klientów o agencjach PR. "

16 lipca 2009
Maciej Budzich, autor blog.mediafun.pl
Rankingi, czyli którędy chadza Poliszynel
Jest afera. Chodzi o czerwcowe wydanie magazynu Home & Market. Umieszczony został tam ranking agencji PR w Polsce realizowany przez (tajemniczy do tej pory) Instytut Analiz Gospodarczo-Ekonomicznych. Ranking opierał się na opiniach klientów - ci przesyłali ankieterom swoje opinie o agencjach - instytut zbierał i utworzył ranking - duże i szczegółowe tabele z ocenami firm. Tabele robią wrażenie, cały temat potraktowany jest na 7 (6 redakcyjnych) stronach, pojawił się tylko jeden problem - według agencji Neuron PR do ich klientów nikt nie dzwonił.

Neuron PR (Marek Wróbel) zajęli pozycję daleką od wymarzonej - zaledwie 29 miejsce, więc nic dziwnego, że zaczęli wyciągać wnioski i przy okazji sprawdzać ranking. Z oświadczenia wydanego przez agencję (i przesłanego do wszystkich świętych) wynika:

Wszyscy zapytani przez nas obecni i byli klienci zgodnie i pisemnie oświadczyli, że w ostatnich miesiącach żaden ankieter z Instytutu Analiz Gospodarczo-Ekonomicznych ani redakcji Home&Market nie skontaktował się z nimi w celu przeprowadzenia badania zadowolenia z agencji PR.

Jak powstał więc ten ranking? Dyskusja o rankingu toczy się na grupie dyskusyjnej InternetPR, na Goldenline, PRoto.pl oraz na Blipie (gdzie coraz więcej agencji zaczyna zakładać profile). Pojawiają się konkretne oskarżenia i wątpliwości dotyczące rzetelności rankingu i pracy całej redakcji:

Artur Adamowicz, Talking Heads PR (cytat z grupy InternetPR):

smutna to prawda ale niezaskakująca. Wszak tajemnica poliszynela jest to jak się zdobywa przychylność w magazynie Home&Market i wielu innych niszowych tytułach. Rankingi, wywiady, wyróżnienia od lat są jakie są, a oglądając okładkę można się założyć jakie reklamy znajdują się w środku.

Co więcej, biznesowo strategia ta okazuje się, bo potężne tytuły padają a H&M trwa. Dobrze jednak jeśli złapie się za rękę i udowodni manipulacje.

Dlatego popieram protest i namawiam do dyskusji, a zwycięzcom rankingu gratuluje, wszak im dyskusja i tak nie zaszkodzi.

Podobnie komentuje Jerzy Ciszewski - Ciszewski PR. 18 miejsce w tegorocznym rankingu (cytat z Goldenline):

[...] Otóż circa w okolicach 2000 roku (wybaczcie nie pamiętam dokładnie daty, ani nazwiska jakiejś panienki, która proponowała mi nabycie powierzchni reklamowej w H&M w tym numerze w którym miał być tenże opublikowany i w sposób zawoalowany, ale jednak czytelny "dopowiedziała", że taka decyzja może mieć pozytywny wpływ na miejsce naszej agencji w tymże rankingu.

Od tamtego czasu zaprzestałem zawracania sobie głowy kupowaniem H&M i czytania tego, co tam jest wypisywane, a tym bardziej tym pożal się boże rankingiem. Podkreślam z całym szacunkiem wobec kilku agencji, o których po prostu wiemy, że są bardzo dobre.

My również pytamy naszych klientów czy ktoś z nimi rozmawiał na ten temat. Z różnych przyczyn - urlopy etc - nie mamy jeszcze skontaktowanych wszystkich.

To co natomiast już wiemy to to, że 60% klientów nie było o to pytanych; więc dalej będziemy sprawdzać. [...]

To, niestety smutna prawda i dobrze wiedzą o tym ci, którzy w mediach pracują albo z nimi współpracują - często za dziennikarzem od razu dzwoni handlowiec (albo najpierw handlowiec). To problem wielu niszowych, branżowych tytułów (nie wiem, jak jest w dużych dziennikach) że szpigiel układa dział reklamowy i to często on decyduje o zawartości merytorycznej (proszę przepytać byłby dziennikarzy branżowych tytułów). Czy w przypadku Home&Market było podobnie... hmm, dyskusja trwa, redakcja Home & Market do tej pory milczy.

Czas leci, Neuron PR wydał oświadczenie 2 dni temu (!), a ja mam wrażenie, że temat który dzisiaj poruszam we wpisie jest już stary... (wpis pochodzi z 16 lipca - przyp. red.)
Strona internetowa redakcji Home&Market świadczy o tym, że magazyn funkcjonuje w trybie miesięcznym, na luzie i bez ciśnień - stąd też może brak reakcji. Ale skoro brak reakcji, oświadczenia i odparcia konkretnych w końcu zarzutów to zostaje dalsza analiza rankingu i domysły...

No to sprawdźmy...


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture