Biuro Prasowe

15 marca 2023
PSNPH
PSNPH: dlaczego najemcy muszą płacić za ubezpieczenie centrów handlowych?

Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) zwraca uwagę, że najemcy nie powinni pokrywać kosztów ubezpieczenia centrów handlowych – to obowiązek pozostający wyłącznie po stronie właścicieli obiektów. Ubezpieczenie powinno być regulowane z zysków wynajmującego pochodzących z czynszów – a nie doliczane do kosztów wspólnych, które pokrywają sklepy i punkty usługowe. Tymczasem taki proceder jest regularnie stosowany przez właścicieli centrów handlowych w Polsce. W opinii PSNPH obowiązkowe ubezpieczenie dla obu stron powinno obejmować wyłącznie odpowiedzialność OC. Pozostałe ubezpieczenia – dla najemców np. dotyczące sprzedawanego towaru czy własnego sklepu, a dla wynajmujących budynku – powinny być pokrywane przez stronę, której ta odpowiedzialność dotyczy. Do kosztów wspólnych nie powinny być też doliczane podatki od nieruchomości czy opłaty za dzierżawę terenu – gdyż dotyczą nieruchomości pozostającej własnością wynajmującego.


Do kosztów wspólnych wynajmujący zaliczają: utrzymanie powierzchni poza sklepami i punktami usługowymi – takich jak korytarze, toalety, parkingi, wejścia, schody, windy etc. Najemcy ponoszą opłaty za personel i biura zarządcy, sprzątanie, oświetlenie, ochronę – oraz podatek od nieruchomości należny od wynajmującego. Najemcy muszą też pokrywać kary administracyjne nałożone na wynajmującego, koszty odzyskiwania należności, ubezpieczenia, itp.

 

„Koszty wspólne są wyjątkowo nietransparentym elementem płatności, które są wymagane od sklepów i punktów usługowych przez właścicieli galerii handlowych. Właściwie wliczane są tam wszelkie koszty prowadzenia działalności wynajmującego i zarządcy obiektu – włącznie z pensjami jego pracowników, ubezpieczeniami, podatkami,. Tymczasem w naszym przekonaniu ubezpieczenia, podatki i wszelkie opłaty ściśle dotyczące nieruchomości powinny być regulowane przez właścicieli obiektów z ich zysków – pochodzących z czynszów. Obecnie czynsze są czystym zyskiem wynajmujących – bo nie ponoszą oni żadnych kosztów własnej działalności. Wszystkie te koszty są wliczane właśnie do pozycji „koszty wspólne”, którą pokrywają najemcy. Kwestie kosztów wspólnych są procedowane w sądach – w ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący kosztów wspólnych w galerii handlowej i zakreślił kiedy mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji. Dodatkowo czynsze przeliczane są z euro – aby zabezpieczyć ryzyko kursowe w kredytach właścicieli galerii. A więc to najemcy zasilają budżet państwa płacąc podatki PIT, CIT, VAT, od nieruchomości – łącznie ponad 5,4 mld zł rocznie. A jakie podatki płacą w Polsce właściciele galerii handlowych, w większości e koncerny lub fundusze? To najemcy zatrudniają ponad 400 tysięcy osób w całej branży – bo płace wszystkich pracowników centrów handlowych pokrywane są przez najemców. Jak widać działalność właścicieli centrów handlowych ogranicza się do realizacji transakcji finansowych i generowaniu wysokich zysków dla swoich akcjonariuszy” – mówi Katarzyna Marczuk, rzecznik Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH).


PSNPH wskazuje także, że zagregowane dane o odwiedzalności – podawane przez PRCH – nie mogą być porównywane do lat wcześniejszych, a już absolutnie nie wobec okresów sprzed pandemii. Z danych Selectivv Data Tank wynika, że w grudniu frekwencja w centrach handlowych wzrosła o 18,9 proc. – ale jest to wyłącznie efekt napływu klientów z Ukrainy[1]. Polacy odwiedzają galerie handlowe coraz rzadziej. Oznacza to, że porównywalnie ruch w galeriach handlowych zmalał wobec lat sprzed pandemii. Dla wiarygodnej i miarodajnej analizy danych o odwiedzalności należałoby oczyścić bieżące wskaźniki o ruch generowany przez przybyłych do Polski obywateli Ukrainy. Ponadto galerie powinny przekazywać najemcom jednostkowe dane o odwiedzalności każdego obiektu. Dane zagregowane, jakie publikuje PRCH – są całkowicie nieprzydatne i niemożliwe do wykorzystania w jakichkolwiek analizach biznesowych prowadzonych przez najemców.

 

Podobnie oczyszczony powinien być zagregowany wskaźnik wzrostu obrotów publikowany przez PRCH – na potrzeby porównania do lat poprzednich musi być obniżony o poziom inflacji.


PSNPH podkreśla, że to najemcy budują wartość centrów handlowych, kreują miejsca pracy dla ponad 400 tysięcy osób, zapewniają wpływy podatkowe do budżetu państwa oraz kas samorządów. To najemcy w centrach handlowych stymulują polską gospodarkę, pokrywając koszty obsługi galerii przez firmy z wielu branż – jak ochrona, sprzątanie, utrzymanie techniczne, marketing. Takie koszty szacuje się na 3,4 mld zł rocznie2.

 

Dodatkowo najemcy w centrach handlowych pokrywają wszystkie podatki odprowadzane przez centra handlowe do budżetu państwa i samorządów:

  • Podatek CIT – ponad 500 mln zł rocznie
  • Podatek od nieruchomości w wysokości ponad 600 mln zł rocznie
  • Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości ponad 200 mln zł rocznie
  • Podatek VAT generowany przez najemców centrów handlowych sięga 4 mld zł rocznie

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) podczas Pierwszego Kongresu ZPPHiU i PSNPH przedyskutowały najistotniejsze kwestie poruszane przez Kodeks Najlepszych Praktyk w umowach najmu według najemców. Przygotowany przez PSNPH Kodeks, uaktualniający dokument powstały w 2011 roku, wskazuje na oczekiwane przez najemców standardy współpracy i komunikacji z właścicielami oraz zarządcami centrów handlowych. Zasady proponowane przez Kodeks mają właściwie rozłożyć ryzyka biznesowe obu stron umowy.

 

http://www.psnph.pl/

 

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture