Biuro Prasowe

14 czerwca 2017
ROBYG SA
Grupa ROBYG zakończyła book building – popyt znacząco przewyższył ofertę akcji

Grupa ROBYG zakończyła budowę księgi popytu na 26.309.199 akcji zwykłych na okaziciela serii H, stanowiących nie więcej niż 10% wszystkich akcji spółki oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 3 zł na akcję. Nowo wyemitowane akcje nie będą uczestniczyć w podziale zysku za 2016 rok. Popyt znacząco przewyższył oferowaną liczbę akcji. Spółka pozyska łącznie około 80 mln zł, które zostaną przeznaczone na nowe inwestycje w Krakowie lub we Wrocławiu.


Cena emisyjna wyniosła 3 zł na akcję, co oznacza jedynie 5,7% dyskonta do ceny zamknięcia poprzedzającej rozpoczęcie transakcji (cena 3,45 PLN została skorygowana o dywidendę za 2016 w wysokości 0,27 PLN). Implikowany mnożnik P/E 2017E wynoszący 9,4x (oparty na konsensusie analityków i skorygowany o dywidendę) przekłada się na premię do grupy porównywalnych polskich deweloperów mieszkaniowych w wysokości 9%.

 

Grupa ROBYG od lat znajduje się w ścisłej czołówce deweloperów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych – jest to efekt starannej analizy rynku i aktywnego reagowania na zmieniającą się sytuację. Dlatego mieszkania ROBYG posiadają jeden z najkorzystniejszych stosunków jakości do ceny – dodatkowo wyposażone w system Smart House. Technologia ta cały czas zyskuje na popularności, a Grupa jest pionierem w kompleksowym wdrażaniu jej w Polsce. ROBYG jest obecnie jedynym deweloperem, który w każdym lokalu bezpłatnie instaluje Smart House.

 

Pekao Investment Banking SA oraz mBank SA pełniły rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współzarządzających Księgą Popytu.

 

Więcej informacji www.robyg.pl

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture