Biuro Prasowe

6 czerwca 2017
ROBYG SA
WZA zatwierdziło wypłatę dywidendy oraz emisję akcji

W dniu 6 czerwca 2017 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy ROBYG zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki podjęło decyzję o wypłacie dywidendy z zysku za 2016 rok. Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,27 zł na akcję, co łącznie daje ponad 71 mln zł. Tym samym stopa dywidendy wyniesie ponad 8% obecnej wartości rynkowej akcji ROBYG SA. Ponadto WZA zatwierdziło emisję akcji serii H. Pierwszeństwo w objęciu akcji mają akcjonariusze posiadający powyżej 1% udziału w kapitale spółki. Środki z emisji będą przeznaczone na rozwój działalności w nowych dla Grupy ROBYG miastach – w Krakowie lub we Wrocławiu.


Dzień dywidendy został wyznaczony na 19 czerwca 2017 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 4 lipca 2017 roku.

 

W I kwartale 2017 roku Grupa ROBYG osiągnęła przychody w wysokości 69,5 mln zł, a liczba zakontraktowanych lokali sięgnęła 937 (po uwzględnieniu rezygnacji). W całym 2017 roku spółka zakłada planowany skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki dominującej na poziomie 90 mln zł oraz uznania na poziomie 2500 lokali. Przy zachowaniu obecnych trendów rynkowych, Grupa ROBYG prognozuje zakontraktowanie około 3 300 mieszkań.


„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przychyliło się do obu rekomendacji Zarządu – odnośnie podniesienia kapitału oraz wypłaty dywidendy w wysokości 0,27 zł na akcję. ROBYG – jako odpowiedzialna spółka giełdowa – umożliwia swoim akcjonariuszom zwrot z dokonanej inwestycji w formie dywidendy, jak i reinwestycję środków w dodatkowy pakiet akcji. Podjęta przez WZA decyzja o emisji akcji otwiera Grupie drogę do ekspansji na nowe rynki – wrocławski lub krakowski. Pozwoli to na zwiększenie skali działalności i dywersyfikację geograficzną Grupy ROBYG, a tym samym umocnienie pozycji na polskim rynku deweloperskim” – mówi Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.


ROBYG prowadzi w Warszawie inwestycje na: Bemowie, Mokotowie, w Ursusie, Wilanowie, Woli, bliskim Tarchominie oraz Żoliborzu, a w 2017 roku planuje uruchomienie kolejnych projektów – m.in. w dzielnicy Włochy. W Gdańsku spółka posiada inwestycje w dzielnicach: Jasień, Letnica, Piecki-Migowo, Wrzeszcz, Zaspa oraz w planach Śródmieście.


W Grupie ROBYG precyzyjnie dobieramy formy finansowania działalności, tak by były dopasowane do okresu zwrotu z inwestycji. Wejście do nowego miasta wymaga dłuższego zaangażowania środków finansowych. Pozyskane z emisji środki umożliwią realizację przyjętej przez nas strategii, która zakłada realizację wieloetapowych projektów. W związku z tym interesują nas przede wszystkim większe tereny w atrakcyjnych lokalizacjach” dodaje Artur Ceglarz, wiceprezes ROBYG SA, CFO.


W kwietniu 2017 Grupa ROBYG kupiła w gdańskim Śródmieściu działkę o powierzchni 4,6 ha, która umożliwi wybudowanie około 1 000 lokali o łącznej powierzchni użytkowej ponad 50 000 m2. Wartość transakcji wyniosła ponad 42,26 mln zł. Obecnie Grupa ROBYG dysponuje w Gdańsku i Warszawie bankiem ziemi oraz ofertą mieszkań łącznie na ponad 13 500 lokali.

 

W 2016 roku Grupa ROBYG podpisała umowy na rekordową liczbę 2 957 mieszkań i osiągnęła w przychody w wysokości 517 mln zł (766 mln zł wliczając proporcjonalny udział z projektów joint venture). EBIT wyniósł ponad 123 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki dominującej osiągnął poziom 104 mln zł.


Grupa ROBYG od lat znajduje się w ścisłej czołówce deweloperów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych – jest to efekt starannej analizy rynku i aktywnego reagowania na zmieniającą się sytuację. Dlatego mieszkania ROBYG posiadają jeden z najkorzystniejszych stosunków jakości do ceny – dodatkowo wyposażone w system Smart House. Technologia ta cały czas zyskuje na popularności, a Grupa jest pionierem w kompleksowym wdrażaniu jej w Polsce. ROBYG jest obecnie jedynym deweloperem, który w każdym lokalu bezpłatnie instaluje Smart House.

 

Grupa ROBYG – rekomendacje analityków:

  • W dniu 23 lutego 2017 r. analitycy DM Vestor wydali rekomendację „kupuj” z ceną docelową 4,00 zł na akcję. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 2,99 zł
  • W dniu 4 kwietnia 2017 r. analitycy Haitong Bank wydali rekomendację „kupuj” z ceną docelową 3,98 zł na akcję. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 3,27 zł
  • W dniu 13 kwietnia 2017 r. analitycy PKO BP DM wydali rekomendację „kupuj” z ceną docelową 3,72 zł na akcję. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 3,34 zł 
  • W dniu 12 maja 2017 r. analitycy DM mBank podtrzymali rekomendację „kupuj” z ceną docelową 4,35 zł na akcję. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 3,21 zł 

Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:

  • ze skonsolidowanego zysku netto za 2015 rok w wysokości 0,20 zł na akcję, co stanowiło około 64,5% skonsolidowanego zysku netto
  • ze skonsolidowanego zysku netto za 2014 rok w wysokości 0,11 zł na akcję, co stanowiło około 62,2% skonsolidowanego zysku netto
  • ze skonsolidowanego zysku netto za 2013 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowiło około 72,9% skonsolidowanego zysku netto
  • z sumy skonsolidowanych zysków netto z lat 2010-2012 w wysokości łącznie 0,27 zł na akcję, co stanowiło około 78,4% sumy skonsolidowanych zysków netto w tym okresie

Więcej informacji www.robyg.pl

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture