Biuro Prasowe

21 listopada 2017
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPIP)
Informatyzacja w służbie zdrowia konieczna dla lepszej jakości opieki

Nowoczesne technologie informatyczne wspomagają obecnie wiele branż, w tym służbę zdrowia. E-zdrowie pozwala na oszczędność czasu, skuteczniejsze przechowywanie danych i ułatwienie codziennej pracy. Korzystanie z systemów informatycznych i aplikacji mobilnych jest koniecznością oraz stałym elementem życia współczesnego społeczeństwa. Informatyzacja zdrowia jest więc szczególnie istotna dla młodego pacjenta, który oczekuje profesjonalnej pomocy udzielonej zdalnie, w sposób szybki, wygodny i bezpieczny. Takich rozwiązań wymagają nie tylko młodzi pacjenci, ale też personel medyczny, w tym pielęgniarki i położne, które chcą zwiększyć swoją efektywność i zapewnić kompleksową i profesjonalną opiekę nad pacjentem. Elektroniczne systemy znacząco usprawniłyby pracę w służbie zdrowia m.in. pielęgniarkom i położnym, które codziennie wykonują szereg czynności medyczno-administracyjnych i skorzystałyby na digitalizacji dokumentując tym samym m.in. proces pielęgnowania. W tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia.


Ważnym czynnikiem spowalniającym cyfryzację wszystkich dziedzin medycyny są ograniczenia finansowe w publicznych podmiotach, podlegające procedurze przetargowej. Inaczej wygląda sytuacja w prywatnych placówkach, które są wolne od postępowania w ramach przetargu publicznego i z powodzeniem wprowadzają kolejne elementy telemedycyny do codziennej opieki nad pacjentem. Do spowolnienia przyczynia się także brak centralizacji przy wprowadzaniu systemów informatycznych, co w praktyce oznacza, że w różnych miejscach kraju, w różnych okresach wprowadzano różne narzędzia do obsługi tego samego zagadnienia. Podstawowym wyzwaniem będzie zatem ustalenie jednego standardu systemów elektronicznych dla wszystkich podmiotów leczniczych, które są na różnych etapach cyfryzacji. Oprócz kwestii finansowej, na drodze do korzystania z pełnego potencjału nowoczesnych technologii stoją obowiązujące przepisy, uniemożliwiające wystawianie elektronicznych recept, co hamuje rozwój zdalnych konsultacji medycznych. Jest tu wiele do zrobienia, bo rzeczywistość prawna powinna nadążać za rzeczywistością, w jakiej żyją pacjenci.

 

Codzienna praca personelu medycznego, w tym pielęgniarek i położnych, polega m.in. na prowadzeniu obszernej dokumentacji medycznej i sprawozdawczej, co znacząco ogranicza czas na czynności medyczne w ramach czasu dla jednego pacjenta. Konieczne jest ograniczenie biurokratyzacji, która niepotrzebnie obciąża personel medyczny dodatkową pracą. Więcej czasu dla pacjenta to lepsza opieka i stan zdrowia społeczeństwa. Dodatkowym aspektem cyfrowego przechowywania danych jest ich zabezpieczenie przed potencjalnymi przeciekami, przy czym świadczeniodawcy, szczególnie prowadzący indywidualne praktyki zawodowe, nie powinni być zobowiązani do ponoszenia kosztów za ochronę danych osobowych i szczelność systemu informatycznego. Jest to kwestia szczególnie istotna w momencie, gdy już w maju 2018 roku wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej – RODO, która nakłada na administratorów danych osobowych dodatkowe obowiązki i dotkliwe kary w momencie ich nieprzestrzegania.

 

Przy odpowiednim skonstruowaniu i zabezpieczeniu systemów informatycznych, e-zdrowie będzie doskonałym sposobem na komunikację pomiędzy pacjentem a personelem medycznym. Warunkiem jest wprowadzanie rozwiązań technologicznych przy czynnym udziale personelu medycznego, gotowego na organizację swojej pracy z systemem informatycznym. Jeśli aplikacje służące do przekazywania informacji pacjentom będą intuicyjne i przepływ danych będzie przebiegać bezproblemowo, informatyzacja przyczyni się do skuteczniejszej edukacji i promocji zdrowia oraz zapewni możliwie najwyższy standard opieki nad pacjentem na każdym etapie życia. Na takim rozwiązaniu skorzystają zarówno pacjenci, jak i cały personel medyczny.

 

Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


Zapraszamy również na http://nipip.pl/ oraz Facebook

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture