Biuro Prasowe

1 grudnia 2016
Elemental Holding
Akwizycja w Wielkiej Brytanii sfinalizowana

Spółka zależna Elemental Holding – lidera w recyklingu metali nieżelaznych – sfinalizowała zakup 51% udziałów w spółce AWT Recycling Ltd. z Wielkiej Brytanii, specjalizującej się w recyklingu katalizatorów samochodowych. Brytyjska spółka planuje osiągnięcie ok. 30-40% udziałów w rynku dzięki wzmocnieniu sieci zakupowej na terenie Anglii oraz dalszej ekspansji w Irlandii, Szkocji i Walii.


Spółka zależna Elemental Holding zobowiązała się do dokapitalizowania AWT Recycling w formie pożyczki z przeznaczeniem na rozwój działalności. Nabycie udziałów w AWT Recycling sfinansowane zostało ze środków własnych i traktowane jest jako inwestycja długoterminowa.


To kolejna akwizycja zrealizowana przez Grupę Kapitałową Elemental Holding – w październiku 2016 roku przejęte zostało 51% udziałów w zakładach recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych i płytek drukowanych w fińskiej spółce Kat-Metal Oy z siedzibą w Tervajoki. Skandynawska firma planuje ekspansję w Estonii, Szwecji oraz pozyskanie strategicznych partnerów w Norwegii i Danii.


„Szacuje się, że roczna wielkość rynku zużytych katalizatorów samochodowych w Wielkiej Brytanii to 1,5milionów sztuk. Spółka AWT będzie dalej inwestować w infrastrukturę w swoich zakładach przetwarzania i magazynowania, w tym zaawansowaną technologicznie linię do samplingu monolitu ceramicznego oraz doposażenie wewnątrzzakładowego laboratorium. W połączeniu ze skalą geograficzną zbudowaną przez Elemental Holding pozwoli to na szybki rozwój i wejście na nowe rynki” – mówi Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding SA.

AWT Recycling Ltd. działa na rynku brytyjskim od 7 lat. W oparciu o innowacyjne narzędzia IT i modele zakupowe prowadzi zbiórkę, transport i przetwarzanie zużytych katalizatorów samochodowych.

 

„AWT Recycling to powszechnie znany w Anglii inicjator nowych standardów i rozwiązań. Oferuje swoim partnerom dostęp do platformy internetowej oraz katalogu katalizatorów, które umożliwiają prowadzenie transakcji w kontrolowanych, bezpiecznych warunkach. Na wewnętrzne potrzeby spółka wykorzystuje technologie IT do zarządzania ryzykiem zmian kursów walut oraz cen metali na giełdzie. Założyciel i zarządzający firmą wyznaje etykę budowania relacji biznesowych w oparciu o zaufanie, dzielenie się wiedzą i wspólny sukces, kaskadując te wartości do całego zespołu” – dodaje Marta Rutkowska, odpowiedzialna za inwestycje międzynarodowe w Elemental Holding.


Po trzech kwartałach 2016 roku Elemental Holding wypracował skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 708,9 mln zł. Spółka zwiększyła narastający zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego o ponad 12%, do 41,1 mln zł. EBIDTA wyniosła 54,8 mln zł, czyli o ok 18% więcej rok do roku.

 

Grupa Elemental działa na 35 rynkach w Europie i na Bliskim Wschodzie, poza Polską w oparciu o własne oddziały (m.in. w Niemczech, na Litwie, w Słowacji i Dubaju) oraz przedstawicielstwa handlowe. Spółki Elemental Holding SA pozyskują metale nieżelazne i odpady elektroniczne na ok. 50 rynkach na świecie.


W ramach realizacji strategii rozwoju Elemental Holding podpisał w 2015 roku porozumienie o współpracy z japońską firmą Toyotsu Recycle Corporation przewidujące wymianę know–how oraz współpracę w zakresie recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych (Spent Automotive Catalysts). Na początku stycznia 2016 roku Elemental Holding podpisał analogiczne porozumienie z JX Nippon z Japonii, które zakłada współpracę w obszarze recyklingu układów drukowanych.

 

Plan inwestycyjny – przy zachowaniu zdolności akwizycyjnych – będzie rozłożony na trzy lata i realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap, zaplanowany na półtora roku, będzie kosztował ok. 10 mln euro. Zakłada on zakup 4 -5 linii do przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych oraz budowę linii samplingowej dla układów drukowanych w zakładzie w Bydgoszczy. Koszt drugiego etapu, obejmującego budowę dwóch pieców wykorzystywanych w procesach obróbki katalizatorów i płytek, który ma się zakończyć w 2018 roku, wyniesie ok. 20 mln euro.

 

www.elemental-holding.pl

             


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture