Biuro Prasowe

15 grudnia 2009
Fundacja Świętego Mikołaja
Jaka przyszłość rodzinnych domów dziecka?

Rodzicielstwo zastępcze jest najlepszą formą opieki nad dziećmi osieroconymi, głównie ze względu na warunki wychowawcze, które umożliwiają optymalny rozwój i uczą funkcjonowania w prawdziwej rodzinie. Niestety, ta forma opieki rozwija się bardzo powoli, na co zwróciliśmy szczególną uwagę w badaniach zrealizowanych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wszyscy zaangażowani w ten projekt mamy natomiast jeden cel - jak najszybciej doprowadzić do zmian w zakresie pieczy zastępczej i pomóc osierocanym dzieciom zapewniając im dom, w którym będą szczęśliwe i kochane.


Fundacja Św. Mikołaja

Należy podkreślić, że zdecydowana większość badanych przez nas rodziców zastępczych - pytana o motywację do założenia rodziny zastępczej - wskazywała chęć pomocy dzieciom i potrzebę serca (57%). Wpływ na decyzję miała także historia konkretnego dziecka (18%) i brak własnych dzieci (18%).

 

Deklaracje ankietowanych znajdują potwierdzenie w wymienianych przez nich sukcesach i niepowodzeniach w prowadzeniu rodziny zastępczej. Wśród pozytywnych aspektów najczęściej pojawiały się: poprawa wyników dziecka w nauce, sukcesy w szkole, szczęście dzieci, ustąpienie choroby sierocej, poprawa stanu zdrowia wychowanków czy znalezienie rodziny adopcyjnej. Do swoich niepowodzeń natomiast rodzice zastępczy zaliczyli powrót wychowanka do domu dziecka, problemy w szkole i bezradność wobec chorób psychicznych.

 

Fundacja Świętego Mikołaja przez ostatnie miesiące aktywnie promowała ideę rodzicielstwa zastępczego. Uzyskane informacje uświadomiły nam, że dopóki państwowe i samorządowe instytucje nie podejmą kwestii usprawnienia procedur związanych z opieką zastępczą, w Polsce nie przybędzie nowych rodzinnych domów dziecka. Pozytywne wnioski płynące z tej kampanii wskazują natomiast, że Polacy nie są obojętni na sytuację osieroconych dzieci i akceptują ich obecność w najbliższym otoczeniu. Poparcie społeczne daje nam nadzieję na poprawę sytuacji rodzicielstwa zastępczego w Polsce i zmianę systemu, który zapewni dzieciom odpowiednią opiekę i najlepsze warunki do prawidłowego rozwoju.

 

Czekamy także na nową ustawę o pieczy zastępczej. Ma ona przyczynić się do zmniejszenia liczby dużych domów dziecka oraz ograniczenia liczby przebywających w nich wychowanków. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie współfinansowania przez gminy kosztów utrzymania dziecka osieroconego oraz podniesienie świadczeń na opiekę nad dzieckiem w rodzinnych domach dziecka. Został też określony minimalny wiek dzieci, które miałyby być kierowane do państwowych domów dziecka. Od 2011 roku dzieci do 7. roku życia, a od 2015 do lat dziesięciu, nie będą mogły być umieszczane w państwowych placówkach. Planowane jest wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych. Nowa ustawa powinna wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

 

Michał Rżysko, Fundacja Świętego Mikołaja

 

Rodzicielstwo zastępcze w Polsce - podsumowanie:

  • Duże domy dziecka: w Polsce istnieją 462 placówki, gdzie przebywa rocznie około 27 tys. nieletnich
  • Rodzinne domy dziecka: obecnie funkcjonuje 279 rodzinnych domów dziecka, w których znajduje się niespełna 2,3 tys. osieroconych dzieci. To zaledwie 10% liczby dzieci przebywających w placówkach
  • Rodziny zastępcze: w Polsce istnieje ponad 7,1 tys.1  niespokrewnionych i zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywa łącznie ponad 13,5 tys. wychowanków. Zdecydowanie więcej dzieci (48,4 tys.) trafia do spokrewnionych rodzin zastępczych (36,8 tys.), które często nie spełniają warunków wymaganych do prawidłowego rozwoju dziecka
  • Rodzinne pogotowia opiekuńcze: w Polsce istnieje 547 rodzinnych pogotowi opiekuńczych, w których przebywa w ciągu roku zaledwie 3,7 tys. dzieci, czyli blisko tyle samo co w 37 państwowych placówkach. Polsce brakuje około tysiąca rodzinnych pogotowi opiekuńczych
  • Rodziny adopcyjne: w I półroczu 2008 roku adoptowano 1,6 tysiąca sierot, czyli 40% wszystkich dzieci, których rodzice zostali pozbawienia władzy rodzicielskiej.


1 Niespokrewnione: 6,3 tys., zawodowe rodziny zastępcze: 776, źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2008

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture