Biuro Prasowe

30 grudnia 2008
Fundacja Św. Mikołaja
Pierwsze warszawskie Jasełka Uliczne już 4 stycznia!

W dniu 4 stycznia 2009 roku po raz pierwszy w historii Warszawy ulicami miasta przejdzie Świąteczny Orszak Trzech Króli. Impreza rozpocznie się o 11:45 na Placu Zamkowym, gdzie przybędzie arcybiskup metropolita warszawski Kazimierz Nycz. Honorowy patronat nad kampanią objęła prezydent miasta stołecznego Warszawy p. Hanna Gronkiewicz-Waltz. Organizatorami Orszaku Trzech Króli są: Centrum Myśli Jana Pawła II, Stowarzyszenie Rodziców Szkoły „Żagle" oraz Fundacja Świętego Mikołaja.

OrszakSpektakl ma symbolizować łączenie się kultur z różnych kontynentów. Jego celem jest pielęgnowanie tradycji obchodów święta Trzech Króli oraz zachęcenie mieszkańców Warszawy do wspólnej zabawy w rodzinnej atmosferze.

 

Trasa Orszaku przebiegać będzie ulicą Świętojańską do Barbakanu, aż na Rynek Starego Miasta, gdzie odbędzie się wielki Koncert Kolęd. We wspólnym śpiewaniu towarzyszyć nam będzie kapela góralska oraz chóry. Uczestnicy Orszaku otrzymają śpiewniki, które umożliwią czynny udział w kolędowaniu. Rozdawane będą również specjalne maski, które mają urozmaicić Orszak oraz zachęcić mieszkańców miasta do włączenia się do wspólnej zabawy. Jasełka Uliczne to akcja dla warszawiaków, jak i dla gości stolicy. Do wspólnej zabawy będzie można dołączyć na całej trasie Orszaku.

 

Nasi chłopcy - uczniowie szkoły Żagle -  przygotowywali się do występu uczestnicząc w tygodniach trzech kultur, które reprezentowane będą w Orszaku. Jasełka uliczne to inicjatywa dla tych, którzy aktywnie i w rodzinnej atmosferze chcą spędzić niedzielne popołudnie" - mówi Andrzej Zawiślak ze Stowarzyszenia Rodziców Szkoły „Żagle".

 

Ulicami Warszawy przejdzie ponad 250 uczniów ze szkoły Żagle" w kolorowych strojach współtworząc postacie rycerzy, giermków, dworzan i posłańców. Orszak wyruszy z Placu Zamkowego pod przewodnictwem metropolity warszawskiego, arcybiskupa Kazimierza Nycza. Pochód składać się będzie z trzech grup - afrykańskiej, azjatyckiej i europejskiej, na czele których będą stać Królowie. Jeden z nich będzie jechał na wielbłądzie, pozostali dwaj na koniach. W dalszych częściach pochodu rozbrzmiewać będą przyśpiewki prawdziwych górali prowadzących swoje owce. By dołączyć do jednej z grup reprezentujących kontynenty wystarczy przebrać się w odpowiedni strój. W Orszaku europejskim przeważać będą kolory: czerwony, biały, brązowy i szary, w Orszaku afrykańskim: zielony, złoty i czarny, natomiast w Orszaku azjatyckim: błękitny i pomarańczowy.

 

Ważnym elementem Jasełek będzie - odbywająca się w ramach kampanii Grunt to rodzina - kwesta na rzecz rodzinnych domów dziecka.

 

Zorganizuje ją Fundacja Świętego Mikołaja, która całą uzbieraną kwotę przeznaczy na konto Funduszu Edukacyjnego.

 

Bardzo cieszymy się, że możemy wspierać Orszak, nie tylko ze względu na jego rodzinną ideę, ale przede wszystkim dlatego, że jest to znakomita okazja do pomocy wychowankom rodzinnych domów dziecka. Mam nadzieję, że akcja Jasełek Ulicznych na stałe wpisze się w tradycję Stolicy i w serca Warszawiaków" - mówił Dariusz Karłowicz, Prezes Fundacji Świętego Mikołaja.

 

Dzięki przeprowadzonej akcji wychowankowie rodzinnych placówek opiekuńczych będą mogli uczestniczyć w projektach umożliwiających im uzupełnienie braków w podstawowej edukacji. W zeszłym roku Fundacja zrealizowała 137 przedsięwzięć.

Organizatorami Orszaku Trzech Króli są: Centrum Myśli Jana Pawła II, Stowarzyszenie Rodziców Szkoły Żagle" oraz Fundacja Świętego Mikołaja. Orszak sponsoruje Bank Pocztowy SA.

 

Więcej informacji o Orszaku Trzech Króli na www.orszak.org

 

Informacje o organizatorach:

 

OrszakCentrum Myśli Jana Pawła II to samorządowa instytucja kultury m.st. Warszawy, rozpoczęło swą pracę 1 kwietnia 2006 roku. Prowadzi działalność w czterech wymiarach: stypendialnym, naukowo-edukacyjnym, popularyzatorskim i archiwalnym. Tworząc miejsce spotkania osób zainteresowanych niezwykłym pontyfikatem, a także inspirując do działania, Centrum Myśli Jana Pawła II przyczynia się do rozwoju kultury polskiej i dialogu międzypokoleniowego. W krótkim czasie stało się również punktem odniesienia, szczególnie dla osób młodych, w poszukiwaniu odpowiedzi na problemy współczesnego świata.

 

Centrum koordynuje program stypendialny utworzony przez Prezydenta m.st. Warszawy. Każdego roku stypendia im. Jana Pawła II otrzymuje ponad 600 osób uczących się w Warszawie. Organizujj interdyscyplinarne konferencje naukowe, wykłady, studia podyplomowe oraz prowadzi projekty badawcze. Jest twórcą największej w Polsce wystawy multimedialną poświęconą Janowi Pawłowi II. Centrum Myśli Jana Pawła II utworzyło multimedialne archiwum gromadzące materiały dźwiękowe oraz wizualne związane z Ojcem Świętym, a także własną bibliotekę, której zbiory, poświęcone w całości Papieżowi z dalekiego kraju, przekraczają obecnie 4500 książek. Jest wydawcą wielu książek i płyt. Chór Centrum Myśli Jana Pawła II liczy około 60 osób, większość z nich stanowią stypendyści związani z naszą instytucją.

 

Więcej na www.centrumjp2.pl

 

OrszakStowarzyszenie Rodziców Szkoły Żagle" to grupa rodziców zaangażowanych w tworzenie i rozwój szkoły podstawowej i gimnazjum „Żagle" (Warszawie - Międzylesie). Stowarzyszenie stawia sobie za cel integrację i aktywizację środowiska rodziców szkolnych. Jednym z wyrazów realizacji tego celu jest organizacja imprezy „Orszak Trzech Króli - Jasełka Uliczne". W ubiegłym roku uczniowie szkoły wzięli udział w jasełkach wystawianych w teatrze Buffo. Spektakl zgromadził prawie 700 widzów. Tegoroczny projekt zwiększa swój zasięg i grono odbiorców. Dalej utrzymuje głęboko chrześcijański charakter i jest otwarty na wielokulturowość.

Szkoła Żagle" jest niepubliczną szkołą podstawową i gimnazjum dla chłopców (docelowo zespołem z liceum), prowadzoną przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik". Stowarzyszenie proponuje edukację opartą na ścisłej współpracy rodziny i szkoły.

 

Główne założenia projektu to:

 

  • Edukacja spersonalizowana - podmiotowe podejście do uczniów jako osób. Praktycznym wyrazem tego stylu wychowania jest opieka sprawowana nad każdym uczniem przez indywidualnego opiekuna (tutora). Jest to unikatowa propozycja edukacyjna w Polsce.
  • Edukacja zróżnicowana - kształcenie jest w pełni spersonalizowane wtedy, gdy w pełni szanuje specyficzne cechy każdej osoby i poprzez to jest dostosowane do okoliczności każdego dziecka.

Stowarzyszenie Sternik" prowadzi przedszkola oraz męskie i żeńskie szkoły podstawowe i gimnazja, a przyszłości także licea ogólnokształcące.

 

Więcej na www.sternik.edu.pl

 

OrszakFundacja Świętego Mikołaja (wcześniej nieformalna Agencja Świętego Mikołaja) od dziesięciu lat organizuje społeczne kampanie reklamowe o charakterze społecznym i kulturalnym. Fundacja zajmuje się badaniem i rozwiązywaniem skutków kryzysu solidarności z potrzebującymi, a w swojej pracy wykorzystuje techniki nowoczesnego zarządzania, marketingu, reklamy oraz metod badawczych. Jak dotąd pod szyldem Fundacji zrealizowano 26 kampanii, a do najważniejszych należą: Mama w pracy, Grunt to rodzina - kampania na rzecz rodzinnych domów dziecka czy kampania na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia" - Dzień Papieski.

 

Dzięki działalności Funduszu Edukacyjnego, Fundacja do 2007 roku pomogła 921 dzieciom z rodzinnych domów dziecka, zrealizować ich ambitne plany edukacyjne. Natomiast dzięki kampanii Dnia Papieskiego, 2000 stypendystów z biednych rodzin ze wsi może kontynuować naukę. Najnowsza Kampania Fundacji Świętego Mikołaja „Mama w pracy" porusza ważny temat sytuacji kobiet na rynku pracy, zwracając uwagę na najbardziej palące problemy i przeszkody.

 

Więcej na www.mikolaj.org.pl


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture