Biuro Prasowe

17 grudnia 2008
Fundacja Św. Mikołaja
Fundacja Świętego Mikołaja zebrała już blisko 450 tys. na rzecz rodzinnych domów dziecka!

Fundacja Świętego Mikołaja - przygotowująca kampanie społeczne na rzecz poprawy sytuacji matek na rynku pracy oraz rodzinnych domów dziecka - zebrała już 447 754 zł na Fundusz Edukacyjny stworzony w ramach kampanii Grunt to rodzina. Ogólnopolska kampania promocyjna na rzecz rodzinnych domów dziecka potrwa do końca grudnia.

Fundacja Św. MikołajaCelem akcji prowadzonej przez Fundację Świętego Mikołaja od 2004 roku jest propagowanie idei rodzinnych domów dziecka i przełamywanie stereotypów oraz barier utrudniających powstawanie nowych placówek tego typu. W ramach kampanii prowadzona jest również zbiórka pieniędzy na Fundusz Edukacyjny pozwalający dzieciom z rodzinnych domów dziecka nadrobić zaległości edukacyjne.

 

Dzięki wsparciu darczyńców, w latach 2004 - 2007 Fundacja zebrała ponad 1,5 miliona złotych, które otrzymało ponad 900 dzieci i blisko 185 opiekunów. Fundusze przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięć edukacyjnych, m.in. zajęć wyrównawczych oraz językowych dla wychowanków czy seminariów i szkoleń dla opiekunów.

 

„Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w kampanię Grunt to rodzina na rzecz rodzinnych domów dziecka. Każde wsparcie jest nieocenione i zwiększa szanse pomocy coraz większej liczbie dzieci. Cieszymy się, że dzięki dobremu sercu darczyńców wychowankowie rodzinnych domów dziecka będą mogli spełnić swoje edukacyjne marzenia i mieć szansę na szczęśliwe dzieciństwo" - mówi Michał Rżysko, koordynator projektu Grunt to rodzina.

 

W tym roku Fundacja Świętego Mikołaja - wspólnie z Instytutem Badawczym MillwardBrown SMG/KRC - przeprowadziła najnowsze badania dotyczące sytuacji w rodzinnych domach dziecka. Wynika z nich, że 76% dzieci trafiających do rodzinnych domów dziecka ma niższe szanse edukacyjne niż ich rówieśnicy. Jako przyczynę, 88% opiekunów wskazywało na fakt, że dzieci trafiające do rodzinnych domów dziecka mają opóźnienia rozwojowe, a 80% wychowanków - opóźnienia edukacyjne.

 

Rodzinnym domom dziecka można pomóc wysyłając sms o treści POMOC pod numer: 7585 lub wpłacając pieniądze na Fundusz Edukacyjny.

 

 Numer konta Funduszu: 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002

 

Akcja promocyjna Grunt to rodzina jest współfinansowana ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W kampanię włączyły się również: Wydawnictwo Klucze, firmy Nowy Adres, Lego i VGI.

 

Konto Funduszu Edukacyjnego otwarte jest przez cały rok. Zachęcamy do regularnych wpłat. Każda, nawet niewielka kwota, daje szansę naszym podopiecznym na lepsze życie.

 

W ciągu dziesięciu lat działalności Fundacja Świętego Mikołaja zorganizowała 26. kampanii społecznych, w trakcie których zebrano 27,55 mln zł, w radio i telewizji wyemitowano 6.500 bezpłatnych spotów reklamowych, a w największych miastach Polski rozwieszono 14.080 plakatów wielkoformatowych.

 

W dniu 19 listopada, w Sali im. Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce, Fundacja świętowała dziesięciolecie swojego istnienia. W trakcie uroczystości wręczone zostały nagrody Świętego Mikołaja dla osób i firm, które w największym stopniu wspierają Fundację. Galę poprowadził znakomity duet: Edyta Jungowska oraz Kuba Strzyczkowski, a gwiazdą wieczoru był zespół Raz Dwa Trzy, który uświetnił dziesięciolecie Fundacji wspaniałym koncertem.

 

Informacje o Fundacji:

 

Fundacja Świętego Mikołaja (wcześniej nieformalna Agencja Świętego Mikołaja) od dziesięciu lat organizuje społeczne kampanie reklamowe o charakterze społecznym i kulturalnym. Fundacja zajmuje się badaniem i rozwiązywaniem skutków kryzysu solidarności z potrzebującymi, a w swojej pracy wykorzystuje techniki nowoczesnego zarządzania, marketingu, reklamy oraz metod badawczych. Jak dotąd pod szyldem Fundacji zrealizowano 26 kampanii, a do najważniejszych należą: Mama w pracy, Grunt to rodzina - kampania na rzecz rodzinnych domów dziecka czy kampania na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia" - Dzień Papieski.

 

Dzięki działalności Funduszu Edukacyjnego, Fundacja do 2007 roku pomogła 921 dzieciom z rodzinnych domów dziecka, zrealizować ich ambitne plany edukacyjne. Natomiast dzięki kampanii Dnia Papieskiego, 2000 stypendystów z biednych rodzin ze wsi może kontynuować naukę. Najnowsza Kampania Fundacji Świętego Mikołaja „Mama w pracy" porusza ważny temat sytuacji kobiet na rynku pracy, zwracając uwagę na najbardziej palące problemy i przeszkody.

 

Więcej na www.mikolaj.org.pl


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture