Biuro Prasowe

17 grudnia 2008
Żabka Polska
Podsumowanie roku 2008 w branży FMCG

Rok 2008, mimo niełatwej sytuacji ekonomicznej w kraju, był dla segmentu FMCG czasem stabilnego rozwoju. Zdecydowanie największą dynamikę wzrostu osiągnęły podmioty działające w oparciu o zdefiniowane i usystematyzowane strategie handlowe, stosujące nowoczesne narzędzia biznesowe.

Żabka Polska realizuje nowoczesną koncepcję handlu detalicznego, którą umożliwia synergia centralizacji zarządzania z decentralizacją doboru asortymentu sklepów. Dzięki temu już od lat utrzymywane jest stałe tempo rozwoju sieci na poziomie nowych 200 placówek rocznie.

 

W minionym roku mogliśmy także obserwować kontynuację procesu konsolidacji rynku w Polsce, która - choć nie była tak intensywna, jak w roku ubiegłym - to jednak przyniosła kolejne istotne zmiany w strukturze krajowej branży FMCG. Łączenie się podmiotów w większe struktury jest naturalną tendencją, widoczną od lat na rynkach światowych. Nadchodzące trudne warunki gospodarcze mogą dodatkowo zmotywować mniejsze podmioty do przyłączania się do tych o większej płynności finansowej, a tym samym wpłynąć na intensyfikację procesu konsolidacji.

 

Choć ostatecznego wpływu kryzysu finansowego na krajową gospodarkę nie można przewidzieć, to wierzę, że rynek FMCG będzie nadal się rozwijał. Być może nie uda się utrzymać tempa wzrostu z lat ubiegłych, ale jestem przekonany, że najbliższe lata będą korzystne dla naszej branży.

 

Jacek Roszyk, Prezes Zarządu, Żabka Polska SA

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture