Biuro Prasowe

16 grudnia 2008
Centrum Klima
Prospekt Centrum Klima zatwierdzony

Centrum Klima - lider w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce - otrzymała w dniu wczorajszym decyzję KNF o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego. W związku z tym spółka rozpoczęła działania związane z planami przejścia na rynek równoległy GPW.

„Od 13 lat stale dążymy do zwiększania skali prowadzonej działalności. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju zdobyliśmy pozycję lidera w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce. Z sukcesem działamy też zagranicą, gdzie kierujemy ok. 15% naszej produkcji. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na oferowany przez nas asortyment rozbudowujemy i modernizujemy moce produkcyjne. Naszym celem jest dalsza intensyfikacja eksportu przez zdobywanie nowych rynków i zwiększanie współpracy z dotychczasowymi odbiorcami. Te atuty, w połączeniu z wysoką jakością produktów sprawiają, że Centrum Klima ma olbrzymi potencjał wzrostu, dlatego jesteśmy przekonani, że nasze akcje będą atrakcyjną inwestycją" - mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.

 

Centrum Klima przeprowadziła niepubliczną ofertę akcji debiutując na rynku ASO NewConnect 27 maja 2008 roku. W prywatnej ofercie spółka wprowadziła do obrotu 5.100.000 serii A oraz 418.625 akcji serii B, pozyskując 7,75 mln zł brutto. Środki z emisji firma przeznaczyła na budowę hali produkcyjnej i wiaty magazynowej w Pruszkowie. Dodatkowo, Centrum Klima nabyła nowoczesne urządzenia światowych producentów - rozbudowując i tym samym modernizując park maszynowy.

 

W latach 2002-2007 średnioroczny wzrost przychodów Centrum Klima wynosił 38,6%, natomiast zysk netto wzrastał w tym okresie średnio o ponad 72% rocznie. Wskaźniki te potwierdzają dobrą kondycję ekonomiczną spółki oraz wskazują, że potencjał Centrum Klima jest bardzo duży.

 

Centrum Klima osiągnęła w 2007 roku przychody w wysokości 71,8 mln zł, co oznacza wzrost wobec 2006 roku o 35,6%. W ubiegłym roku zysk netto wyniósł 8,1 mln zł i wzrósł o 62% wobec roku 2006. Natomiast w pierwszym półroczu 2008 spółka odnotowała przychody na poziomie ponad 37,8 mln zł, co oznacza wzrost o 7,1% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku. W tym samym okresie zysk netto wyniósł 4,4 mln zł. Firma charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami rentowności: rentowność operacyjna w I półroczu 2008 osiągnęła poziom 13,8%, a rentowność netto 11,7%.

 

Oferującym akcje spółki Centrum Klima jest Dom Inwestycyjny BRE Banku, doradcą finansowym - Capital One Advisers, a doradcą prawnym - Kurek, Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

 

Głównymi akcjonariuszami Centrum Klima : prezes zarządu Marek Perendyk i wiceprezes zarządu Wojciech Jakrzewski. Posiadają oni bezpośrednio i pośrednio 41,26% i 41,25% akcji oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Ponadto, we wrześniu 2008 do grona kluczowych akcjonariuszy Centrum Klima dołączył inwestor instytucjonalny - spółka BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., która nabyła 9,91% akcji.

 

Informacje o firmie:

 

Centrum Klima jest liderem w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce. Firma 77% przychodów ze sprzedaży uzyskuje z dystrybucji towarów innych producentów głównie z Europy oraz Azji. Centrum Klima zajmuje się także sprzedażą produktów własnych, głównie systemów kanałów okrągłych, stanowiących 20% przychodów.

 

Asortyment oferowany przez Centrum Klima dostępny jest, poza rynkiem polskim, w krajach Unii Europejskiej takich jak: Belgia, Czechy, Kraje Skandynawskie, Włochy, Irlandia, Litwa, Francja, Wielka Brytania, Słowacja.

 

Centrum Klima istnieje od 1995 roku i obecnie zatrudnia ponad 100 osób.

 

www.centrumklima.pl

 

 

Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Centrum Klima („Emitent") i wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym jest prospekt emisyjny. Prospekt w wersji elektronicznej zamieszczony będzie na stronie internetowej Emitenta www.centrumklima.pl oraz na stronach internetowych Oferującego: Dom Inwestycyjny BRE Banku www.dibre.pl


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture