Biuro Prasowe

9 grudnia 2008
M.W. Trade
Prospekt Emisyjny M.W. Trade zatwierdzony

M.W. Trade - jedna z wiodących firm wspierających finansowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na polskim rynku - w dniu 8 grudnia 2008 uzyskała decyzję KNF o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego. Tym samym, M.W.Trade - jako pierwsza spółka w historii - będzie ubiegać się o zgodę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na przeniesienie swoich akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany. Oferującym akcje M.W. Trade jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.

M.W. Trade zadebiutował na rynku NewConnect we wrześniu 2007 roku, wprowadzając do obrotu łącznie 8.188.600 akcji. Spółka pozyskała 16,3 mln zł w ramach oferty niepublicznej 1.630.000 akcji serii C. Środki zostały zainwestowane w realizację nowych umów i poszerzanie portfela należności SP ZOZ.

 

„Obecny rynek finansowy jest dość trudny, a rozpoczęty w Stanach Zjednoczonych kryzys ekonomiczny dotknął wielu obszarów także w Polsce. Wiele firm zmodyfikowało swoje strategię, zwłaszcza w kontekście planowanych debiutów giełdowych. Dlatego cieszymy się, że udało nam się zrealizować nasze założenia, a tym samym jesteśmy pierwszą spółką, która zdecydowała się na przeniesienie akcji z NewConnect na rynek regulowany. Zdajemy sobie sprawę, że przecieramy szlaki dla kolejnych firm, które będą chciały przeprowadzić taki sam proces" - powiedział Rafał Wasilewski, prezes zarządu M.W. Trade.

 

Celem M.W. Trade jest budowa wartości spółki jako podmiotu specjalizującego się w finansowaniu publicznej i prywatnej służby zdrowia, oferującego kompleksowe usługi restrukturyzacyjne, przy zachowaniu wysokich poziomów rentowności operacyjnej. M.W. Trade planuje zrealizować swoje krótkoterminowe cele jakimi są: znaczący wzrost skali prowadzonej działalności i utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju przez pozyskanie dodatkowego finansowania oraz poszerzenie oferty produktowej.

 

„Pozyskane z ubiegłorocznej oferty na NewConnect 16,3 mln zł zainwestowaliśmy w poszerzanie portfela wierzytelności SP ZOZ oraz rozwój flagowego produktu - Hospital Fund. Dzięki intensywnie prowadzonym działaniom w tym okresie, staliśmy się jedną z trzech największych firm wspierających finansowanie służby zdrowia na rynku polskim. Przyjęta strategia na kolejne lata zakłada przede wszystkim intensywny rozwój działalności oraz pozyskiwanie nowych źródeł jej finansowania. Wierzymy, że obecność M.W. Trade na GPW wpłynie pozytywnie na ugruntowanie naszej pozycji zarówno wśród inwestorów, jak i naszych klientów" - dodał Rafał Wasilewski.

 

M.W. Trade stale rozwija swoją działalność przez podpisywanie kolejnych umów o finansowanie służby zdrowia i zwiększanie portfela należności. W 2008 roku spółka podpisała umowy o finansowanie z Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) na łączną kwotę 59 mln zł.

Głównymi akcjonariuszami M.W. Trade są prezes zarządu Rafał Wasilewski oraz wiceprezes Marcin Mańdziak, posiadający równo po 31,16% udziału w kapitale zakładowym.

 

Informacje dodatkowe:

 

M.W. Trade SA to jedna z wiodących firm wspierających finansowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na polskim rynku. Działalność spółki koncentruje się na restrukturyzacji zobowiązań placówek z sektora publicznej służby zdrowia.

 

Działania prowadzone przez firmę mają ułatwić szpitalom odzyskanie płynności finansowej. Podstawową usługą oferowaną przez M.W. Trade jest Hospital Fund. Jej głównym celem jest wspieranie Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) w zakresie oddłużania i przywracania płynności finansowej. M.W. Trade dostarcza usługi polegające na restrukturyzacji zobowiązań SP ZOZ oraz udzielaniu im wsparcia finansowego w formie pożyczek. Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez firmę usług są liczne nagrody np. „Srebrna Solidna Firma 2007" czy „Przedsiębiorstwo Fair Play 2008". W 2007 roku M.W. Trade osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie5,56 mln zł, a zysk netto wyniósł 2,75 mln zł.

 

Więcej informacji o firmie na www.mwtrade.pl

 
 
  


Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce M.W. Trade („Emitent") i wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym jest prospekt emisyjny. Prospekt w wersji elektronicznej zostanie opublikowany na stronie Emitenta (www.mwtrade.pl) i Oferującego (www.dibre.pl).


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture