Biuro Prasowe

8 grudnia 2008
FAM Grupa Kapitałowa
GK FAM – fuzja spółek z segmentu konstrukcji czeka już tylko na rejestrację w sądzie

W dniu 5 grudnia zakończono przedostatni etap fuzji Mostostal Wrocław i Metalplast-Systemy Budowlane, spółek należących do Grupy Kapitałowej FAM. Zgromadzenie Wspólników Metalplast-Systemy Budowlane podjęło uchwałę o połączeniu spółek przez przeniesienie całego majątku Metalplast-Systemy Budowlane do Mostostalu Wrocław. Tym samym Zarząd FAM GK realizuje zakładany w strategii projekt konsolidacji segmentu konstrukcji stalowych w ramach holdingu.

FAM GK„Po połączeniu cała działalność Grupy związana z szeroko rozumianym rynkiem konstrukcji stalowych znajdzie się w jednym podmiocie. Działalność produkcyjna Mostostalu Wrocław i Metalplastu-Systemy Budowlane opiera się na podobnych kompetencjach w zakresie stosowanych technologii, źródeł zaopatrzenia oraz możliwości rozwojowych. Fuzja pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego i zmniejszenie kosztów funkcjonowania segmentu" - mówi Piotr Janczewski, prezes zarządu FAM Grupa Kapitałowa SA. - „Liczymy, że do końca roku sąd zdąży z rejestracją i 1 stycznia 2009 fuzja stanie się faktem" - dodaje prezes.

 

W wyniku fuzji Mostostal Wrocław będzie dysponował potencjałem umożliwiającym realizację projektów w oparciu o zdolności wytwórcze dwóch zakładów produkcyjnych (we Wrocławiu i w Obornikach), a także wysoce rozpoznawalne na rynku konstrukcji stalowych marki Mostostal Wrocław i Metalplast-System. Według szacunków Zarządu FAM GK oszczędności w obszarze samych tylko funkcji pomocniczych i ogólnego zarządu powinny sięgnąć około 1 ml zł rocznie. Rozwój tego obszaru działalności pozwoli ponadto na wykorzystanie efektów synergii z segmentem usług cynkowniczych, gdyż producenci konstrukcji stalowych są odbiorcami usług cynkowniczych.

 

Istotne działania zmierzające do przygotowania struktury organizacyjnej i prawnej do fuzji zostały zrealizowano już w sierpniu 2008 roku. W tym celu, zawarte zostały umowy między spółkami z Grupy FAM, w wyniku których 100% udziałów w spółce Metalplast-Systemy Budowlane - należących dotychczas do FAM Cynkowanie Ogniowe - znalazło się w Mostostalu Wrocław.

 

Informacje o Grupie:

 

FAM Grupa Kapitałowa SA (dawniej FAM Technika Odlewnicza SA) to holding obejmujący 6 spółek prowadzących działalność w segmentach: odlewniczym, cynkowniczym, tkanin technicznych i konstrukcji przemysłowych Spółka matka - FAM Grupa Kapitałowa SA - pełni funkcję zarządczą w ramach holdingu.

 

Najważniejsze spółki z Grupy to:

  • FAM Grupa Kapitałowa SA - podmiot dominujący. Działalność spółki koncentruje się na kwestiach związanych z zarządzaniem strategicznym holdingiem i budowie wartości portfela spółek zależnych, w szczególności nadzorem nad strategiami poszczególnych segmentów biznesowych, nadzorem właścicielskim nad spółkami portfelowymi, operacjami kapitałowymi (akwizycje, sprzedaż, fuzje, podziały spółek portfelowych), relacjami inwestorskimi oraz koordynacją polityki finansowej (w tym szczególnie w zakresie pozyskiwania kapitału).
  • FAM Cynkowanie Ogniowe SA prowadzi działalność w branży cynkowniczej, w trzech własnych zakładach świadcząc usługi zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych. Wśród zabezpieczanych przed korozją wyrobów znajdują się przede wszystkim systemy ogrodzeniowe, stalowe konstrukcje budowlane, kraty pomostowe, bariery drogowe. Spółka oferuje najwyższą jakość usług i możliwość cynkowania bardzo złożonych powierzchni.
  • Stradom SA jest największym polskim producentem i eksporterem tkanin i przędz technicznych z polipropylenu. Prawie 50% sprzedaży firmy stanowi eksport. Główne rynki zbytu to: Hiszpania, Niemcy, Holandia, Włochy, Czechy, Węgry.
  • FAM - Technika Odlewnicza Sp. z o.o. prowadzi działalność w segmencie odlewniczym - produkując odlewy z metali lekkich i nieżelaznych. Przedsiębiorstwo posiada duży udział w polskim rynku okuć budowlanych oraz akcesoriów meblowych. FAM rozwija zdolności produkcyjne w obszarze wyrobów ze stopów cynku, magnezu i aluminium oraz zwiększa eksport na nowych wymagających rynkach, m.in. Europy Zachodniej.
  • Mostostal Wrocław SA świadczy kompleksowe usługi realizacji inwestycji w zakresie przemysłowych obiektów i instalacji chłodniczych oraz sztucznych lodowisk. Spółka jest również znaczącym producentem urządzeń chłodniczych i zbiorników.
  • Metalplast Systemy Budowlane Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z produkcją obiektów modułowych i stolarki otworowej.

FAM Grupa Kapitałowa jest laureatem licznych wyróżnień. W drugiej edycji rankingu najbardziej wartościowych przedsiębiorstw Perły 2008 zorganizowanego przez gazetę Parkiet, FAM GK zajęła 18 miejsce z 92 w kategorii przemysł i budownictwo. Ponadto, w ogólnej klasyfikacji uplasowała się na 84 pozycji z 327. Spółka została również wyróżniona w rankingu Diamenty Forbesa 2007 w kategorii małe i średnie firmy, plasując się na pozycji 120 z 200. W ogólnopolskim rankingu Gazele Biznesu 2007 FAM GK zdobyła 223 miejsce (rok wcześniej: 3013 miejsce).

 

www.famgk.com.pl


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture