Biuro Prasowe

28 grudnia 2007
Grupa FAMUR
Grupa FAMUR – znaczące umowy z Jastrzębską Spółką Węglową SA

Spółki z Grupy FAMUR - FAZOS SA, NOWOMAG SA, PIOMA SA oraz Georyt Centrum Produkcyjne Sp. z o.o  - zawarły z Jastrzębską Spółką Węglową umowy jednostkowe, których łączna kwota przekracza 10% kapitałów własnych FAMUR SA. Wartość zawartych kontraktów z JSW, o których Grupa FAMUR informowała w raportach bieżących w 2007 roku wyniosła w sumie ponad 90 mln zł.


Grupa FAMURUmowa o największej wartości - której przedmiotem jest dostawa 165 sztuk fabrycznie nowych, kompletnych sekcji obudowy zmechanizowanej - została zawarta w dniu 21 grudnia 2007, między FAZOS SA a Jastrzębską Spółką Węglową SA. Wartość kontraktu wynosi 27,83 mln zł. Jest to już druga w tym roku tak znaczna umowa zawarta z Jastrzębską Spółką Węglową SA.

Ponadto, w dniu 21 grudnia 2007 Zarząd spółki FAMUR SA poinformował o zarejestrowaniu zmian wysokości kapitału zakładowego w FAZOS SA, firmie należącej do Grupy FAMUR. Po podniesieniu kapitału zakładowego o kwotę ponad 20 mln zł wynosi on obecnie ponad 40 mln zł i dzieli się na 19,71 mln akcji i tyle samo głosów na WZA.

 

„Z Jastrzębską Spółką Węglową współpracujemy od wielu lat. Dlatego doskonale znamy ich oczekiwania odnośnie sprzętu. Jest dla nas bardzo ważne, że taki kontrahent docenia rzetelność i zaawansowanie technologiczne dostarczanego przez nas wyposażenia. Stanowi to potwierdzenie, że kompleksowość naszej oferty pozwala na realizację najbardziej skomplikowanych zamówień" - mówi Tomasz Jakubowski, prezes zarządu FAMUR SA.

 

Grupa FAMUR osiągnęła w trzecim kwartale przychody w wysokości 255 mln zł przy zysku netto ponad 27 mln zł (wobec 15,5 mln zł w II kwartale). Pod względem obrotów był to najlepszy kwartał w historii Grupy. Ponadto, przychody Grupy za III kwartały 2007 roku ukształtowały się na poziomie 591 mln zł, co oznacza wzrost o 28,5%, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto od początku 2007 wyniósł 59,6 mln zł. Wartość sprzedaży zagranicznej FAMUR SA wyniosła po trzech kwartałach 2007 roku 245 mln zł, co stanowiło ponad 40% przychodów w tym okresie.

 

Informacje o Grupie Famur:

 

Dzięki synergii kapitału, doświadczenia, tradycji i wiedzy, Grupa jest jednym z największych w Polsce oraz liczącym się na świecie producentem maszyn i urządzeń dla górnictwa. Grupa FAMUR jest od 2006 roku z sukcesem notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Kluczowe spółki Grupy to:

  • Fabryka Maszyn Famur SA - jeden z największych producentów kombajnów ścianowych dla górnictwa węgla kamiennego;
  • Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych NOWOMAG SA - producent przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych, przenośników do transportu urobku oraz innych urządzeń na potrzeby górnictwa;
  • Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS SA - kluczowy producent zmechanizowanych obudów ścianowych dla górnictwa;
  • Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA SA - jeden z największych w Europie producentów urządzeń transportowych dla górnictwa kamiennego i brunatnego;
  • Pioma Odlewnia Sp. z o.o. - znaczący producent odlewów ze staliwa i żeliwa na potrzeby sektora górniczego;
  • GEORYT Centrum Produkcyjne Sp. z o.o. - producent elementów hydrauliki siłowej, specjalizujący się w projektowaniu i kompletacji układów sterowania hydraulicznego do obudów zmechanizowanych;
  • Odlewnia Żeliwa Śrem SA - jeden z największych w Polsce producentów odlewów żeliwnych posiadający 9% udziałów w krajowym rynku;
  • DAMS GmbH - producent elementów sterowania hydrauliką siłową, zajmujący się również montażem i dystrybucją produkowanych sterowań.

www.famur.com.pl

 

TDJ Investments - firma inwestująca w spółki z branży górnictwa i odlewnictwa oraz szeroko pojętego przemysłu maszynowego. Prowadzi działania w kierunku rozwoju posiadanych podmiotów oraz tworzeniu grup kapitałowych. Posiada 71,28% akcji FAMUR SA oraz 100% akcji w kapitale zakładowym firmy ZAMET - Budowa Maszyn S.A.


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture