Biuro Prasowe

6 grudnia 2007
Grupa FAMUR
Grupa FAMUR – charytatywnie wspiera region

Grupa FAMUR już kolejny raz wsparła finansowo regionalne organizacje charytatywne. Darowizna pieniężna, udzielona z dochodów własnych Grupy, przekazana została na rzecz Archidiecezji Katowickiej Kościoła Rzymsko- Katolickiego, Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz Fundacji Arcybiskupa Katowickiego na rzecz rozwoju Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Grupa FamurWsparcie finansowe, zbiegające się w czasie z Barbórką, Mikołajkami oraz Świętami Bożego Narodzenia, przekazane ma zostać przez obdarowane organizacje przede wszystkim osobom najbardziej potrzebujących w woj. śląskim - dzieciom, osobom starszym, a także rodzinom górników poszkodowanych w katastrofach kopalnianych. Część funduszy zostanie wykorzystana m.in. na potrzeby Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, a także inną działalność statutową beneficjentów.

 

„Nie jest nam obojętna sytuacja ludzi poszkodowanych przez los, dlatego staramy się wspierać potrzebujących i dzielić się w ten sposób naszym sukcesem. To już kolejny rok naszej współpracy z organizacjami charytatywnymi. Bardzo cieszę się, że także w tym roku mogliśmy przekazać fundusze na ten cel. Jestem przekonany, że przekazana przez nas kwota 6 mln zł zostanie efektywnie wykorzystana przez wybrane instytucje. Nie zamierzamy na tym poprzestać i także w kolejnych lata angażować się w pomoc charytatywną potrzebującym" - powiedział Tomasz Jakubowski, prezes zarządu FAMUR SA.

 

Grupa FAMUR prowadzi szereg działań wspierających dzieci i młodzież regionu śląskiego. Intensywnie współpracuje z uczelniami średnimi i wyższymi zajmującymi się szkoleniem młodych specjalistów. Famur uczestniczy w Programie Stypendialnym ŚFS im. Adama Graczyńskiego, w ramach którego została utworzona klasa w Śląskich Naukowych Zakładach Technicznych. Uczniowie otrzymują stypendia socjalne, a najlepsi również naukowe, ponadto odbywają w spółkach grupy praktyki szkolne. Rokrocznie organizowane są wizyty szkoleniowe w zakładach spółki (FAMUR, FAZOS, PIOMA) dla uczniów szkół średnich i wyższych. Młodzi specjaliści najchętniej zwiedzają nowoczesne laboratoria badawcze i uczą się komputerowej obsługi najnowszych maszyn.

 

Informacje o Grupie FAMUR:

 

Dzięki synergii kapitału, doświadczenia, tradycji i wiedzy, Grupa jest jednym z największych w Polsce oraz liczącym się na świecie producentem maszyn i urządzeń dla górnictwa. Grupa FAMUR jest od 2006 roku z sukcesem notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Kluczowe spółki Grupy to:

  • Fabryka Maszyn Famur SA - jeden z największych producentów kombajnów ścianowych dla górnictwa węgla kamiennego;
  • Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych NOWOMAG SA - producent przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych, przenośników do transportu urobku oraz innych urządzeń na potrzeby górnictwa;
  • Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS SA - kluczowy producent zmechanizowanych obudów ścianowych dla górnictwa;
  • Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA SA - jeden z największych w Europie producentów urządzeń transportowych dla górnictwa kamiennego i brunatnego;
  • Pioma Odlewnia Sp. z o.o. - znaczący producent odlewów ze staliwa i żeliwa na potrzeby sektora górniczego;
  • GEORYT Centrum Produkcyjne Sp. z o.o. - producent elementów hydrauliki siłowej, specjalizujący się w projektowaniu i kompletacji układów sterowania hydraulicznego do obudów zmechanizowanych;
  • Odlewnia Żeliwa Śrem SA - jeden z największych w Polsce producentów odlewów żeliwnych posiadający 9% udziałów w krajowym rynku;
  • DAMS GmbH - producent elementów sterowania hydrauliką siłową, zajmujący się również montażem i dystrybucją produkowanych sterowań.

www.famur.com.pl

 

TDJ Investments - firma inwestująca w spółki z branży górnictwa i odlewnictwa oraz szeroko pojętego przemysłu maszynowego. Prowadzi działania w kierunku rozwoju posiadanych podmiotów oraz tworzeniu grup kapitałowych. Posiada 71,28% akcji FAMUR SA oraz 100% akcji w kapitale zakładowym firmy ZAMET - Budowa Maszyn S.A.


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture