Biuro Prasowe

4 grudnia 2007
FORUM TFI
Forum TFI uruchomia nową spółkę. Zarejestrowano kolejny fundusz

FORUM Services - spółka należąca do FORUM TFI niezależnego, prywatnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, specjalizującego się w tworzeniu i zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi aktywów niepublicznych - oficjalnie rozpoczęła swoją działalność. FORUM TFI SA objęło w niej 100% udziałów. Działalność spółki FORUM Services będzie koncentrować się na prowadzeniu ksiąg rachunkowych dla poszczególnych funduszy FORUM oraz oferowaniu takiej usługi innym podmiotom.


Ponadto, Towarzystwo uruchomiło kolejny - dziewiąty już fundusz - FORUM XIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

FORUM XIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - pozycja 338 w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych.

 

Łączna wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Forum TFI na koniec września 2007 wyniosła 313 mln zł. Przewidywana na koniec 2007 roku wartość aktywów netto wyniesie ponad 100 mln euro.

 

Informacje dodatkowe:

 

Forum TFI SA - niezależne, prywatne towarzystwo funduszy inwestycyjnych - specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi aktywów niepublicznych.

 

Towarzystwo poszukuje indywidualnych i optymalnych rozwiązań dla realizacji projektów inwestycyjnych, zarówno na rzecz inwestorów prywatnych, jak i instytucjonalnych, zwłaszcza w obszarze nieruchomości. Partnerem strategicznym Forum TFI jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz.

 

Więcej informacji o towarzystwie na www.forumtfi.pl


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture