Biuro Prasowe

4 sierpnia 2006
Grupa FAMUR
FAMUR debiutuje na GPW

Akcje i PDA Grupy Famur - największego w Polsce oraz liczącego się na świecie producenta maszyn i urządzeń dla górnictwa - debiutują dzisiaj na GPW.

Grupa FamurW ofercie publicznej spółka zaoferowała inwestorom 458,31 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii B nowej emisji i 430 tys. akcji serii A sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. W transzy instytucjonalnej oferowano 710 tys. akcji, a w transzy indywidualnej 178,31 tys. akcji. To największa jak dotychczas oferta publiczna w 2006 roku - jej wartość wyniosła blisko 300 mln zł.

 

Nadsubskrypcja w transzy indywidualnej wyniosła 30%, a w trakcie book buildingu inwestorzy instytucjonalni złożyli deklaracje obejmujące łącznie prawie trzykrotność ilości akcji przewidzianej w dedykowanej im transzy. Cena emisyjna akcji wynosiła 330 zł i była ustalona pośrodku przedziału cenowego (300 - 360 zł).

 

„Dla Grupy Famur wejście na GPW w Warszawie jest znaczącym wydarzeniem w rozwoju i stwarza nam perspektywę jeszcze dynamiczniejszego wzrostu oraz zdobywania nowych rynków w Polsce i poza jej granicami. Tak, jak deklarowaliśmy, pieniądze pozyskane na giełdzie przeznaczymy na akwizycje w Polsce i w Europie. Pokazaliśmy historycznie, że potrafimy przejmować perspektywiczne firmy, przykładowo Nowomag, Fazos czy Pioma, sprawnie je restrukturyzować i wykorzystywać efekty synergii w Grupie. Postawiliśmy sobie ambitny cel: w ciągu kilku lat uzyskać pozycję drugiej co do wielkości firmy zaplecza górniczego na świecie. Ten cel przyświeca naszym obecnym i przyszłym działaniom - już dziś należymy do „wielkiej piątki" na rynku międzynarodowym" - mówi Waldemar Łaski, prezes zarządu Famur SA.

 

Odbiorcy produktów Famuru to wielkie koncerny węglowe, m.in.: Kompania Węglowa, JSW, KHW, czeska grupa OKD, rosyjskie kopalnie m.in. z Grupy SJEWIERSTAL. Grupa wyposaża także platformy wiertnicze na zlecenie norweskich i niemieckich potentatów, m.in.: AKER KVAERNER, Krupp, Lubeck, Hatlapa, Kocks, TTS, AKTRO, HYDRALIFT, NATIONAL OILWELL.

 

Zgodnie z prognozą skonsolidowany zysk netto Grupy Famur w 2006 roku ma wynieść 116,10 mln zł, a przychody osiągną 703,87 mln zł. W I kwartale 2006 Grupa Famur wypracowała przychody na poziomie 136,32 mln zł i zysk netto w wysokości 22,33 mln zł.

 

Akcje FAMUR SA oferowały: Mercurius Dom Maklerski i Millennium Dom Maklerski.

  

  

Informacje o Grupie Famur:

Firma Famur SA z siedzibą Katowicach istnieje od ponad 80 lat i jest jednym z największych producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa w Polsce. Działalność spółki obejmuje przede wszystkim produkcję kombajnów górniczych, umożliwiających eksploatację złóż węgla kamiennego w technologii ścianowej, podzespołów oraz części zamiennych do wytwarzanych przez siebie maszyn. Ponadto, FAMUR SA jest podmiotem dominującym, pełniącym funkcję koordynatora oraz sprawującym nadzór właścicielski nad spółkami należącymi do utworzonej w 2003 roku Grupy Famur.

 

Grupa Famur jest największym w Polsce oraz liczącym się na świecie producentem i dostawcą zaawansowanych technologicznie, maszyn i urządzeń przeznaczonych dla przemysłu górnictwa węglowego oraz dla sektora wydobywczego. Kluczowe spółki Grupy to - oprócz Famur SA - Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS SA, Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych NOWOMAG SA, producent przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników do transportu urobku oraz innych urządzeń na potrzeby górnictwa oraz Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA SA, specjalizująca się w produkcji urządzeń transportowych dla górnictwa kamiennego i brunatnego. Ponadto, w skład Grupy wchodzi spółka Pioma Odlewnia, która produkuje odlewy z żeliwa i staliwa na potrzeby sektora górniczego.

 

Grupa Famur osiągnęła w 2005 roku przychody na poziomie 649,36 mln zł i zysk netto w wysokości 94 mln zł (dane pro forma, przy założeniu przejęcia spółek FAZOS, PIOMA i Pioma Odlewnia na dzień 31.12.2004 roku). Grupa utrzymuje stabilny, wysoki poziom rentowności operacyjnej i rentowności netto - w latach 2003-2005 wskaźniki te przekraczały 20%. Grupa Famur zatrudnia 3500 osób.

 

www.famur.com.pl


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture