Biuro Prasowe

3 sierpnia 2006
Grupa FAMUR
Grupa FAMUR wyposaży platformy wiertnicze w Norwegii

PIOMA SA - spółka z Grupy FAMUR, największego w Polsce oraz liczącego się na świecie producenta maszyn i urządzeń dla górnictwa - rozszerzyła współpracę z norweskim koncernem AKER KVAERNER, dla którego produkuje elementy platform wiertniczych. Spółka dostarcza specjalistyczne wyposażenie przeznaczone do pracy na dużych głębokościach.

PiomaPIOMA realizuje zamówienia na urządzenia dla przemysłu morskiego od początku lat 90-tych. Dotychczas współpracowała z firmami  niemieckimi (Krupp, Lubeck, Hatlapa, Kocks) i norweskimi (TTS, AKTRO, HYDRALIFT, NATIONAL OILWELL). Spółka realizuje zamówienia na konstrukcje dźwigowe, wciągarki, urządzenia do podwodnego wydobycia ropy naftowej i gazu (subsea), suwnice bramowe, kompensatory położenia, podajniki współpracujące z urządzeniem wiertniczym

 

Rozszerzenie dostaw dla tak wymagających partnerów zagranicznych wymagało opanowania i certyfikowania wielu nowych technologii, w tym spawalniczych i antykorozyjnych, jak również spełnienia wymogów określonych przez międzynarodowe standardy, dotyczące między innymi bezpieczeństwa pracy. Obecnie rynek maszyn do podwodnego wydobycia rozwija się bardzo dynamicznie - prognozy przewidują stały wzrost zapotrzebowania do roku 2010-2012. Dlatego przewidujemy stały wzrost sprzedaży w tym obszarze" - powiedział Lucjan Dukała, prezes zarządu PIOMA SA.

 

Sprzedaż na rynki zagraniczne Grupy w 2005 roku kształtowała się na poziomie 37% skonsolidowanych przychodów. Najważniejsze rynki zbytu Grupy Famur to Czechy i Rosja.

 

Zgodnie z prognozą skonsolidowany zysk netto Grupy Famur w 2006 roku ma wynieść 116,10 mln zł, a przychody osiągną 703,87 mln zł. Prognoza ta nie obejmuje efektów w postaci kolejnych akwizycji, ani też zmiany kapitałów po emisji akcji i publicznej ofercie na GPW.

 

Informacje o Grupie Famur:

Firma Famur SA z siedzibą Katowicach istnieje od ponad 80 lat i jest jednym z największych producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa w Polsce. Działalność spółki obejmuje przede wszystkim produkcję kombajnów górniczych, umożliwiających eksploatację złóż węgla kamiennego w technologii ścianowej, podzespołów oraz części zamiennych do wytwarzanych przez siebie maszyn. Ponadto, FAMUR SA jest podmiotem dominującym, pełniącym funkcję koordynatora oraz sprawującym nadzór właścicielski nad spółkami należącymi do utworzonej w 2003 roku Grupy Famur.

 

Grupa Famur jest największym w Polsce oraz liczącym się na świecie producentem i dostawcą zaawansowanych technologicznie, maszyn i urządzeń przeznaczonych dla przemysłu górnictwa węglowego oraz dla sektora wydobywczego. Kluczowe spółki Grupy to - oprócz Famur SA - Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS SA, Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych NOWOMAG SA, producent przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników do transportu urobku oraz innych urządzeń na potrzeby górnictwa oraz Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA SA, specjalizująca się w produkcji urządzeń transportowych dla górnictwa kamiennego i brunatnego. Ponadto, w skład Grupy wchodzi spółka Pioma Odlewnia, która produkuje odlewy z żeliwa i staliwa na potrzeby sektora górniczego.

 

Grupa Famur osiągnęła w 2005 roku przychody na poziomie 649,36 mln zł i zysk netto w wysokości 94 mln zł (dane pro forma, przy założeniu przejęcia spółek FAZOS, PIOMA i Pioma Odlewnia na dzień 31.12.2004 roku). Grupa utrzymuje stabilny, wysoki poziom rentowności operacyjnej i rentowności netto - w latach 2003-2005 wskaźniki te przekraczały 20%.

 

W I kwartale 2006 roku przychody Grupy FAMUR wyniosły 136,32 mln zł, a zysk netto 22,33 mln zł. Grupa Famur zatrudnia 3500 osób.

 

www.famur.com.pl


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture