Biuro Prasowe

28 czerwca 2006
Grupa FAMUR
Wyniki za I kwartał 2006
Grupa FAMUR - największy w Polsce oraz liczący się na świecie producent maszyn i urządzeń dla górnictwa - osiągnęła w I kwartale 2006 roku przychody na poziomie 136,32 mln zł i zysk netto w wysokości 22,33 mln zł. Rośnie sprzedaż na rynki zagraniczne Grupy - w 2005 roku kształtowała się na poziomie 37% skonsolidowanych przychodów. Najważniejsze rynki zbytu Grupy Famur to Czechy i Rosja.

21 czerwca 2006
GENESIS PR
GENESIS PR współpracuje z TFI Banku Handlowego
Agencja GENESIS PR rozpoczęła współpracę z TFI Banku Handlowego. Obsługa obejmie działania korporacyjne oraz budowanie wizerunku marki. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Firma GENESIS PR została wybrana w drodze przetargu.

21 czerwca 2006
Grupa FAMUR
Prospekt FAMUR zatwierdzony
Grupa FAMUR - czołowy polski producent maszyn i urządzeń dla górnictwa - uzyskała w dniu dzisiejszym decyzję KPWiG o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego. Spółka planuje przeprowadzenie oferty publicznej w III lub IV kwartale br. Wielkość oferty może wynieść nawet 300 mln zł, z czego ok. 80% będzie kierowane do inwestorów instytucjonalnych, a pozostała część do inwestorów indywidualnych. To największa oferta publiczna jak dotychczas w 2006 roku.

20 czerwca 2006
MATRIX.PL
Wzrost przychodów o ponad 20%, awans w rankingach
Matrix.pl uzyskał w 2005 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 102,94 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 20% wobec roku 2004 (w stosunku do przychodów ze sprzedaży rozwiązań dla korporacji). Zysk operacyjny Spółki wyniósł 10,03 mln zł.

7 czerwca 2006
Grupa FAMUR
Zysk sięga 100 mln zł
Grupa FAMUR - największy w Polsce oraz liczący się na świecie producent maszyn i urządzeń dla górnictwa - osiągnęła w 2005 roku przychody na poziomie 649,36 mln zł i zysk netto w wysokości 94 mln zł (dane pro forma, przy założeniu przejęcia spółek FAZOS, PIOMA i Pioma Odlewnia na dzień 31.12.2004 roku). Grupa utrzymuje stabilny, wysoki poziom rentowności operacyjnej i rentowności netto - w latach 2003-2005 wskaźniki te przekraczały 20%.


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture