Biuro Prasowe

11 grudnia 2006
Infovide-Matrix
Infovide-Matrix publikuje prospekt emisyjny

Infovide-Matrix SA - wiodący dostawca usług konsultingowych i innowacyjnych rozwiązań IT - opublikowała dziś prospekt emisyjny. Spółka zaoferuje nie mniej niż 1 mln i nie więcej niż 1,3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii G nowej emisji. Maksymalna cena określona w prospekcie emisyjnym wynosi 25 zł za jeden walor. Przy objęciu przez inwestorów wszystkich subskrybowanych akcji po maksymalnej cenie, wpływy z emisji wyniosą około 30,5 mln zł. Do obrotu wprowadzonych zostanie ponadto 10.543.881 akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E i F o wartości nominalnej 0,1 zł każda oraz od 1 do 1,3 mln praw do akcji serii G.

Infovide-MatrixBudowa księgi popytu rozpocznie się 15 i potrwa do 18 grudnia 2006 roku. W dniach 20-27 grudnia 2006 odbędą się zapisy na akcje spółki. Inwestorom instytucjonalnym spółka oferuje 1.000.000 akcji serii G o wartości nominalnej 0,1 zł każda, a indywidualnym 300.000 akcji serii G o tej samej wartości. Zapisy na akcje będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego IDMSA - oferującego walory spółki. Debiut PDA na GPW nastąpi prawdopodobnie jeszcze w styczniu 2007 roku.

 

Infovide-Matrix chce przeznaczyć środki z oferty publicznej m.in. na fuzje i przejęcia firm specjalizujących się w usługach konsultingu technologicznego i biznesowego z obszaru IT oraz realizację trzyletniej strategii rozwoju zakładającej wzrost organiczny. Celem planowanych akwizycji jest konsolidacja rynku specjalistycznych usług doradztwa IT oraz budowa konkurencyjnych rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i administracji publicznej.

 

„Rynek informatyczny w Polsce wszedł w kolejny okres dynamicznego rozwoju. Dodatkowo, klienci coraz bardziej doceniają specjalizację w interesujących ich branżach bądź rozwiązaniach. Połączona spółka Infovide-Matrix ma doskonałe doświadczenie i referencje w tych obszarach. Dlatego planujemy, poprzez przyłączanie kolejnych podmiotów, stworzyć silną grupę informatyczną, lidera rynku Consulting & Solution Implementation" - mówi Marek Kobiałka, prezes zarządu Infovide-Matrix.

 

Cele emisyjne i planowane wydatki

Cele emisji

Planowane wydatki

Zakup akcji Matrix.pl S.A.

6,4 - 9,8 mln zł

Inwestycje w wartości niematerialne i prawne - wdrożenie systemu CRM i WORKPLACE oraz rozwój systemu SAP

1,4 - 1,55 mln zł

Akwizycje kapitałowe

19 mln zł

Źródło: Prospekt emisyjny Infovide-Matrix SA

 

Infovide i Matrix.pl podpisały umowę o partnerskim połączeniu w sierpniu 2006 roku. Proces integracji realizowany jest zgodnie z założeniami, równolegle w stosunku do debiutu giełdowego.

 

„Już w sierpniu zaprezentowaliśmy bardzo ambitny pod względem czasowym plan połączenia spółek Infovide i Matrix. Z satysfakcją możemy dziś powiedzieć, że cały proces przebiega jeszcze szybciej i sprawniej, niż zakładaliśmy. Obecnie koncentrujemy się na zakończeniu integracji procesu sprzedaży, dzięki któremu nasi klienci będą mogli odczuć wymierne skutki synergii." - dodaje Borys Stokalski, wiceprezes zarządu firmy.

 

Zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przychody grup kapitałowych Infovide-Matrix w 2006 roku mają wynieść 183,2 mln zł, a zysk netto sięgnie 15,9 mln zł. W 2005 roku spółki Infovide i Matrix wypracowały łącznie przychody na poziomie 154,2 mln zł i zysk netto w wysokości 13,1 mln zł.

 

Harmonogram emisji:

Składanie Deklaracji Nabycia:

od 15 grudnia 2006 r. do 18 grudnia 2006 r., do godziny 14.00

Otwarcie Publicznej Subskrypcji:

 20 grudnia 2006 r.

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane

od 20 grudnia 2006 r. do 27 grudnia 2006 r.

Zamknięcie Oferty Publicznej:

27 grudnia 2006 r.

Przydział Akcji Oferowanych:

do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Oferty

***

Firma Infovide - Matrix SA powstała w efekcie połączenia dwóch czołowych firm na polskim rynku IT: Infovide SA - spółki specjalizującej się w zakresie konsultingu technologicznego oraz firmy Matrix.pl SA - dostawcy rozwiązań informatycznych dla dużych przedsiębiorstw. W rezultacie partnerskiego połączenia powstał wiodący, polski dostawca usług konsultingowych i innowacyjnych rozwiązań IT - integrator wiedzy.

Zespół firmy liczy obecnie ponad 500 wysokiej klasy specjalistów o unikalnych kompetencjach biznesowych i informatycznych. W ostatnich latach firma dynamicznie zwiększa wyniki finansowe - łączne przychody ze sprzedaży w 2005 roku wyniosły ponad 165 mln zł, a zysk netto 13,7 mln zł. Prognozy na rok 2006 zakładają ponad 10% wzrost wyników.

 

Infovide - Matrix posiada doświadczenie i referencje we wszystkich kluczowych sektorach rynku: telekomunikacji, finansach, administracji, przemyśle i energetyce. Do grona klientów połączonej spółki należą m.in. Bank BPH, BOŚ, BRE Bank, Fortis Bank, Kancelaria Sejmu, KPWiG, Kredyt Bank, NBP, Onet.pl, PKN Orlen, Polkomtel, Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne, PTC ERA, PZU, Telekomunikacja Polska, TU Allianz Polska, TVP, Vattenfall Heat Poland, WP.

 

Spółka jest aktywna na rynkach zagranicznych, przede wszystkim na Ukrainie, gdzie w 2006 roku rozpoczęła działalność spółka zależna od Infovide - Matrix: IMX Sp. z o.o.

 

Więcej informacji: www.infovidematrix.pl


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture