Biuro Prasowe

5 grudnia 2006
Legg Mason TFI
Legg Mason Akcji – aktywa przekroczyły 1 mld zł

Na koniec listopada 2006 istotnie zwiększyła się wartość aktywów funduszu Legg Mason Akcji, która przekroczyła 1 mld zł. Tym samym Legg Mason Akcji wszedł do grona największych funduszy inwestujących w polskie akcje. Napływ środków do wszystkich funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI w listopadzie wyniósł 200 mln zł, co daje wzrost aktywów pod zarządzaniem do 3,22 mld zł.

Legg Mason TFIFundusz Legg Mason Akcji w listopadzie br. uzyskał stopę zwrotu na poziomie +6,38% (WIG +6,06%), a od początku roku aż 54,47% (WIG +41,09%). Tym samym utrzymuje się on w ścisłej czołówce funduszy akcyjnych inwestujących w polskie akcje (trzecie miejsce wyłączając fundusze małych i średnich spółek). Na uwagę zasługuje także fundusz CitiPłynnościowy (jedyny fundusz pozostający pod starą nazwą) - produkt przeznaczony dla firm. Od początku roku jego stopa zwrotu wyniosła 3,70% (4,03% w skali roku), co stanowi znakomitą alternatywę dla lokat bankowych i pozwala podmiotom gospodarczym na elastyczne zarządzanie płynnością finansową.

 

Fundusz

Stopa zwrotu w okresie

01-30.11.2006

01.01.2006-30.11.2006

Legg Mason Akcji (d. CitiAkcji)

+6,38%

+54,47%

Legg Mason Senior (d. CitiSenior)

+1,89%

+13,96%

Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski (d. CitiZrównoważony Środkowoeuropejski)

+2,16%

+12,08%

CitiPłynnościowy

+0,33%

+3,70%

Legg Mason Pieniężny (d. CitiPieniężny)

+0,31%

+3,06%

Legg Mason Obligacji (d. CitiObligacji)

+0,87%

+3,36%

 

„Notujemy dynamiczny napływ środków do naszych funduszy, co częściowo jest efektem bardzo dobrej koniunktury na polskim rynku kapitałowym, ale także systematycznego osiągania atrakcyjnych stóp zwrotu i uznania Inwestorów dla naszej polityki inwestycyjnej. Najbardziej jednak cieszy nas fakt pozytywnego przyjęcia nowej nazwy TFI przez klientów - mamy wiele informacji, że wejście do Grupy Legg Mason oznacza da nich jeszcze lepszą jakość obsługi i koncentracje na inwestowaniu. To dla nas ważny barometr zaufania" - mówi Tomasz Jędrzejczak, prezes zarządu Legg Mason TFI.

 

Legg Mason TFI to nowa nazwa TFI Banku Handlowego, zmieniona w październiku br. w związku z wejściem do międzynarodowej grupy finansowej Legg Mason (transakcja z lutego 2006). Aktywa TFI pozostały pod zarządzaniem dotychczasowej kadry inwestycyjnej, nie zmieniła się także stosowana od wielu lat polityka lokowania aktywów.

  

Informacje dodatkowe:

Legg Mason TFI jest częścią Grupy Legg Mason - jednej z największych firm inwestycyjnych na świecie. Legg Mason TFI zarządza aktywami o wartości 3,22 mld zł (stan na koniec listopada 2006).

 

Legg Mason TFI - tak jak fundusze inwestycyjne Grupy Legg Mason na całym świecie - prowadzi transparentną i zdyscyplinowaną politykę inwestycyjną osadzoną w długim horyzoncie czasowym. Na polskim rynku TFI działa od 1998 roku - jego założycielem był Bank Handlowy w Warszawie (Citigroup).

Legg Mason TFI oferuje różnorodną gamę produktów dedykowanych zarówno klientom indywidualnym, jak też instytucjonalnym. Klienci korporacyjni Legg Mason TFI w ramach PPE to m.in. Bank Handlowy w Warszawie, BP Polska, GlaxoSmithKline, MetLife TUnŻ, Południowy Koncern Energetyczny, Pratt&Withney.

 

Legg Mason Zarządzanie Aktywami (LMZA) jest jedną z najdłużej działających na polskim rynku firm asset management. Oferuje swoje usługi głównie dla dużych firm z sektora ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Legg Mason TFI jak i zamożnych osób prywatnych. Wartość aktywów pod zarządzaniem LMZA wynosi 5,4 mld zł (stan na koniec listopada 2006).

 

Legg Mason Inc. to założony w 1899 finansowy holding oferujący szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych (zarządzania aktywami) dla klientów indywidualnych, korporacji, jednostek administracji rządowej, planów emerytalnych i instytucjonalnych inwestorów na całym świecie. Od 1983 roku jest notowany na New York Stock Exchange. W chwili obecnej zarządza aktywami o łącznej wartości 855 mld USD. Centra inwestycyjne Legg Mason działają na najważniejszych światowych rynkach m.in.: USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, czy Singapurze i swoim zasięgiem pokrywają inwestycje na całym świecie. Od początku swojej działalności Grupa Legg Mason opiera swoją politykę na pełnej przejrzystości procesu inwestycyjnego oraz na inwestycjach długoterminowych. Zarządzający z Grupy Legg Mason starają sie wykorzystywać w długiej perspektywie czasu różnice wynikajace z wewnętrznej wartości przedsiębiorstw w porównaniu do ich bieżącej wyceny rynkowej.

 

www.leggmason.pl


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture