Biuro Prasowe

5 grudnia 2006
Infovide-Matrix
KNF zatwierdziła prospekt Infovide-Matrix

We wtorek, 5 grudnia 2006 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła, prospekt emisyjny Infovide-Matrix SA, wiodącego dostawcy usług konsultingowych i innowacyjnych rozwiązań IT. Spółka chce przeznaczyć środki z oferty publicznej m.in. na fuzje i przejęcia firm specjalizujących się w usługach konsultingu technologicznego i biznesowego z obszaru IT oraz realizację trzyletniej strategii rozwoju zakładającej wzrost organiczny.

Celem planowanych akwizycji jest konsolidacja przez Infovide-Matrix SA rynku specjalistycznych usług doradztwa w zakresie strategii i zarządzania IT oraz budowy konkurencyjnych rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i administracji publicznej.

 

Infovide i Matrix.pl podpisały umowę o partnerskim połączeniu w sierpniu 2006 roku. W wyniku fuzji powstała Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix, która należy do czołówki polskich firm oferujących usługi konsultingowe i innowacyjne rozwiązania informatyczne na rynku polskim i zagranicznym. Obszary działalności spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej w istotny sposób uzupełniają się, tworząc atrakcyjną ofertę dla klientów obu firm. Partnerskie połączenie pozwoli także na rozszerzenie działalności o nowe obszary rynku oraz przyspieszy ekspansję zagraniczną.

 

"Dzięki partnerskiemu połączeniu spółek Infovide i Matrix.pl oraz procesowi upublicznienia możemy zaoferować inwestorom akcje jednej z największych i najdynamiczniej rozwijających się spółek IT w Polsce o bardzo dobrych wynikach finansowych oraz przejrzystej strategii rozwoju" -  mówi Marek Kobiałka, prezes zarządu Infovide-Matrix.

 

"Połączenie potencjału intelektualnego i biznesowego naszych firm zapewni wzrost konkurencyjności usług jakie oferujemy naszym klientom oraz umocni pozycje Infovide -  Matrix na rynku polskim. Zwieńczeniem naszych starań będzie debiut na GPW, który planujemy w styczniu 2007 roku"  - dodaje Borys Stokalski, wiceprezes zarządu firmy.

 

Zgodnie z skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grup kapitałowych Infovide-Matrix oraz Matrix.pl proforma za rok 2005 - łączne przychody ze sprzedaży w 2005 roku wyniosły ponad 165 mln zł, a zysk netto 13,7 mln zł (z działalności kontynuowanej).

 

"W ostatnich latach dynamicznie zwiększamy wyniki finansowe. Prognozy wyników finansowych proforma dla połączonych firm na rok 2006 zakładają wzrost przychodów do 183 mln zł a zysku netto do 15,9 mln zł" - mówi Jacek Królik, wiceprezes zarządu Infovide - Matrix S.A odpowiedzialny w za strategię organizacyjną spółki oraz za jej działalność operacyjną.

 

***

Firma Infovide-Matrix SA powstała w efekcie połączenia dwóch czołowych firm na polskim rynku IT: Infovide SA - spółki specjalizującej się w zakresie konsultingu technologicznego oraz firmy Matrix.pl SA - dostawcy rozwiązań informatycznych dla dużych przedsiębiorstw. W rezultacie partnerskiego połączenia powstał wiodący, polski dostawca usług konsultingowych i innowacyjnych rozwiązań IT - integrator wiedzy. Zespół firmy liczy obecnie ponad 500 wysokiej klasy specjalistów o unikalnych kompetencjach biznesowych i informatycznych. W ostatnich latach firma dynamicznie zwiększa wyniki finansowe - łączne przychody ze sprzedaży w 2005 roku wyniosły ponad 165 mln zł, a zysk netto 13,7 mln zł. Prognozy na rok 2006 zakładają ponad 10% wzrost wyników. Infovide - Matrix posiada doświadczenie i referencje we wszystkich kluczowych sektorach rynku: telekomunikacji, finansach, administracji, przemyśle i energetyce. Do grona klientów połączonej spółki należą m.in. Bank BPH, BOŚ, BRE Bank, Fortis Bank, Kancelaria Sejmu, KPWiG, Kredyt Bank, NBP, Onet.pl, PKN Orlen, Polkomtel, Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne, PTC ERA, PZU, Telekomunikacja Polska, TU Allianz Polska, TVP, Vattenfall Heat Poland, WP.  Spółka jest aktywna na rynkach zagranicznych, przede wszystkim na Ukrainie, gdzie w 2006 roku rozpoczęła działalność spółka zależna od Infovide - Matrix: IMX Sp. z o.o.

 

Więcej informacji: www.infovidematrix.pl


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture