Biuro Prasowe

13 października 2006
Grupa FAMUR
Grupa FAMUR – umowa ramowa z Norwegami

PIOMA SA - spółka z Grupy FAMUR, największego w Polsce oraz liczącego się na świecie producenta maszyn i urządzeń dla górnictwa - podpisała w dniu 11 października 2006 umowę ramową o współpracy z norweskim koncernem AKER KVAERNER. Kontrakt obejmuje wykonywanie urządzeń stanowiących wyposażenie i platform i jednostek wiertniczych, a wartość zamówień w latach 2006-2007 wyniesie nie mniej niż 12,5 mln euro. Norweski partner złożył już definitywne zamówienia na 8 mln euro. Umowę zawarto na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia.

PiomaPIOMA realizuje zamówienia na urządzenia dla przemysłu morskiego od początku lat 90-tych. Dotychczas współpracowała z firmami  niemieckimi (Krupp, Lubeck, Hatlapa, Kocks) i norweskimi (TTS, AKTRO, HYDRALIFT, NATIONAL OILWELL). Spółka dostarcza konstrukcje dźwigowe, wciągarki, urządzenia do podwodnego wydobycia ropy naftowej i gazu (subsea), suwnice bramowe, kompensatory położenia, podajniki współpracujące z urządzeniem wiertniczym.

 

Umowa z norweskim kontrahentem potwierdza naszą silną pozycję także w segmencie wydobycia surowców spod dna morskiego. Warto podkreślić, że odbiorcy tych urządzeń mają bardzo wysokie wymagania technologiczne i wytrzymałościowe co do kupowanego sprzętu. Musi on także spełniać międzynarodowe standardy dotyczące bezpieczeństwa pracy. Myślę, że to najlepsze referencje dla maszyn produkowanych w spółkach z Grupy Famur" - powiedział Waldemar Łaski, wiceprezes zarządu FAMUR SA.

 

Sprzedaż na rynki zagraniczne Grupy w 2005 roku kształtowała się na poziomie 37% skonsolidowanych przychodów. Najważniejsze rynki zbytu Grupy Famur to Czechy i Rosja.

 

W I półroczu 2006 Grupa Famur zanotowała przychody na poziomie 296,82, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 53,35 mln zł.

 

Informacje o Grupie Famur:

Firma Famur SA z siedzibą Katowicach istnieje od ponad 80 lat i jest jednym z największych producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa w Polsce. Działalność spółki obejmuje przede wszystkim produkcję kombajnów górniczych, umożliwiających eksploatację złóż węgla kamiennego w technologii ścianowej, podzespołów oraz części zamiennych do wytwarzanych przez siebie maszyn. Ponadto, FAMUR SA jest podmiotem dominującym, pełniącym funkcję koordynatora oraz sprawującym nadzór właścicielski nad spółkami należącymi do utworzonej w 2003 roku Grupy Famur.

 

Grupa Famur jest największym w Polsce oraz liczącym się na świecie producentem i dostawcą zaawansowanych technologicznie, maszyn i urządzeń przeznaczonych dla przemysłu górnictwa węglowego oraz dla sektora wydobywczego. Kluczowe spółki Grupy to - oprócz Famur SA - Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS SA, Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych NOWOMAG SA, producent przenośników ścianowych i podścianowych, przenośników do transportu urobku oraz innych urządzeń na potrzeby górnictwa oraz Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA SA, specjalizująca się w produkcji urządzeń transportowych dla górnictwa kamiennego i brunatnego. Ponadto, w skład Grupy wchodzi spółka Pioma Odlewnia, która produkuje odlewy z żeliwa i staliwa na potrzeby sektora górniczego.

 

Grupa Famur osiągnęła w 2005 roku przychody na poziomie 649,36 mln zł i zysk netto w wysokości 94 mln zł (dane pro forma, przy założeniu przejęcia spółek FAZOS, PIOMA i Pioma Odlewnia na dzień 31.12.2004 roku). Grupa utrzymuje stabilny, wysoki poziom rentowności operacyjnej i rentowności netto - w latach 2003-2005 wskaźniki te przekraczały 20%. Grupa Famur zatrudnia 3500 osób.

 

www.famur.com.pl


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture