Biuro Prasowe

3 października 2006
Legg Mason TFI
Nowe fundusze Legg Mason TFI

Legg Mason TFI - po niedawnej zmianie nazwy (wcześniej TFI Banku Handlowego) - zmienia nazwy swoich funduszy. Wszystkie fundusze (poza CitiPłynnościowym) będą teraz oferowane pod nazwą Legg Mason (dotychczas Citi). Zmiany nazw są związane z wejściem do międzynarodowej grupy finansowej Legg Mason w lutym 2006 roku. Aktywa TFI pozostaną pod zarządzaniem dotychczasowej kadry inwestycyjnej, nie zmieni się także stosowana od wielu lat polityka lokowania aktywów. TFI planuje systematyczne wprowadzanie nowych produktów we współpracy z międzynarodowymi strukturami Legg Mason.

W ciągu ostatnich 9 miesięcy aktywa Legg Mason TFI wzrosły o 630 mln zł, do 2,74 mld złotych. Najwięcej środków wpłynęło do Legg Mason Akcji (d. CitiAkcji), który od początku roku zanotował wzrost aktywów aż o 300% (ze 150 mln zł do 600 mln zł). Fundusz ten od miesięcy osiąga wysokie stopy zwrotu: we wrześniu br. uzyskał +3,85% (WIG +1,6%) i tym samym uplasował się na trzeciej pozycji w rankingu funduszy akcyjnych dostępnych na polskim rynku (wyłączając fundusze małych i średnich spółek). Zysk na inwestycji w Legg Mason Akcji w trzecim kwartale 2006 to 13,70% (piąta pozycja), zaś od początku roku aż 36,29% (druga pozycja). W tym samym okresie WIG wzrósł odpowiednio o 8,4% i o 23,7%.

 

W 2006 roku bardzo dobre wyniki uzyskuje także Legg Mason Senior (d. CitiSenior) - fundusz stabilnego wzrostu: od początku roku stopa zwrotu wyniosła 8,88%. Warto zwrócić uwagę na znacznie niższe ryzyko w stosunku do większości funduszy stabilnego wzrostu, jakim charakteryzuje się Legg Mason Senior. W okresie największych spadków na GPW (11 maja - 14 czerwca) Legg Mason Senior uplasował się na drugiej pozycji, osiągając istotnie mniejszy spadek niż średnia arytmetyczna dla funduszy stabilnego wzrostu. Legg Mason Senior jest zatem funduszem o niskiej wrażliwości na zawirowania giełdowe, a jednocześnie od wielu lat uzyskuje stabilną i powtarzalną stopę zwrotu powyżej średniej rynkowej.

 

„W ostatnim półroczu obserwowaliśmy dużą zmienność na rynku giełdowym, tym bardziej cieszy nas fakt, że nasze fundusze z udziałem akcji notują bardzo dobre wyniki. Dotyczy to nie tylko Legg Mason Akcji ale również Legg Mason Senior i Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski. Szczególnie ten ostatni bywa błędnie porównywany z funduszami zrównoważonymi działającymi tylko na polskiej giełdzie zapominając o jego odmiennej polityce inwestycyjnej - rynki Europy Centralnej i Wschodniej zachowywały się w tym roku znacznie gorzej niż GPW. Naszym celem jest tworzenie produktów, które oferują coś więcej niż proste złożenie funduszu akcji z funduszem bezpiecznym" - mówi Tomasz Jędrzejczak, prezes zarządu Legg Mason TFI.

 

Fundusz

Stopa zwrotu w okresie

01-29.09.2006

01.07.2006-29.09.2006

01.01.2006-29.09.2006

Legg Mason Akcji (d. CitiAkcji)

+3,85%

+13,70%

+36,29%

Legg Mason Senior (d. CitiSenior)

+0,86%

+3,85%

+8,88%

Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski (d. CitiZrównoważony Środkowoeuropejski)

+0,54%

+3,39%

+6,88%

CitiPłynnościowy

+0,31%

+0,97%

+2,99%

Legg Mason Pieniężny (d. CitiPieniężny)

+0,26%

+0,84%

+2,37%

Legg Mason Obligacji (d. CitiObligacji)

+0,23%

+1,11%

+1,10%

 

Zmiana nazwy jest związana z transakcjami sprzedaży TFI BH i HanZA, które zostały zawarte w dniu 1 lutego 2006 pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Citigroup Inc.) i Legg Mason, Inc - jedną z największych firm inwestycyjnych na świecie.

 

Informacje dodatkowe:

Legg Mason TFI jest częścią Grupy Legg Mason - jednej z największych firm inwestycyjnych na świecie. Legg Mason TFI zarządza aktywami o wartości 2,74 mld zł (stan na koniec września 2006).

 

Legg Mason TFI - tak jak fundusze inwestycyjne Grupy Legg Mason na całym świecie - prowadzi transparentną i zdyscyplinowaną politykę inwestycyjną osadzoną w długim horyzoncie czasowym. Na polskim rynku TFI działa od 1998 roku - jego założycielem był Bank Handlowy w Warszawie (Citigroup).

Legg Mason TFI oferuje różnorodną gamę produktów dedykowanych zarówno klientom indywidualnym, jak też instytucjonalnym. Klienci korporacyjni Legg Mason TFI w ramach PPE to m.in. Bank Handlowy w Warszawie, BP Polska, GlaxoSmithKline, MetLife TUnŻ, Południowy Koncern Energetyczny, Pratt&Withney.

 

Legg Mason Zarządzanie Aktywami (LMZA) jest jedną z najdłużej działających na polskim rynku firm asset management. Oferuje swoje usługi głównie dla dużych firm z sektora ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Legg Mason TFI jak i zamożnych osób prywatnych. Wartość aktywów pod zarządzaniem LMZA wynosi 4,778 mld zł.

 

Legg Mason Inc. to założony w 1899 finansowy holding oferujący szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych (zarządzania aktywami) dla klientów indywidualnych, korporacji, jednostek administracji rządowej, planów emerytalnych i instytucjonalnych inwestorów na całym świecie. Od 1983 roku jest notowany na New York Stock Exchange. W chwili obecnej zarządza aktywami o łącznej wartości 855 mld USD. Centra inwestycyjne Legg Mason działają na najważniejszych światowych rynkach m.in.: USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, czy Singapurze i swoim zasięgiem pokrywają inwestycje na całym świecie. Od początku swojej działalności Grupa Legg Mason opiera swoją politykę na pełnej przejrzystości procesu inwestycyjnego oraz na inwestycjach długoterminowych. Zarządzający z Grupy Legg Mason starają sie wykorzystywać w długiej perspektywie czasu różnice wynikajace z wewnętrznej wartości przedsiębiorstw w porównaniu do ich bieżącej wyceny rynkowej.

 

www.leggmason.com


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture