Eventy

Mocną stroną GENESIS PR jest organizacja imprez, eventów, akcji promocyjnych czy nietypowych konferencji prasowych. Dbamy o to, aby przedsięwzięcie było spójne ze strategią firmy i odniosło w maksymalnym stopniu założone cele. Działamy nieszablonowo, zawsze przedstawiamy Klientowi kilka koncepcji do wyboru, analizujemy strategię i dopasowujemy imprezę do profilu Klienta. Jesteśmy idealnie zorganizowani, a nasze imprezy są dopracowane w każdym detalu.

18 maja 2017
ROBYG SA
Spotkanie z inwestorami - wyniki finansowe za Q1 2017

W dniu 18 maja 2017 roku członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Grupy ROBYG spotkali się z inwestorami, aby zaprezentować wyniki finansowe spółki uzyskane w pierwszym kwartale 2017 roku. Podczas spotkania przedstawiono także plany firmy na kolejne miesiące bieżącego roku.


Grupę ROBYG reprezentowali:

  • Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG S.A.
  • Wojciech Okoński, Prezes Zarządu ROBYG S.A.
  • Artur Ceglarz, Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A., CFO

Prezes Wojciech Okoński poinformował inwestorów, że w Q1 2017 Grupa ROBYG zakontraktowała liczbę 937 lokali netto (po uwzględnieniu rezygnacji). Przypomniał również o planach na systematyczne powiększanie banku ziemi i potwierdził, że przy zachowaniu obecnych trendów rynkowych, Grupa ROBYG prognozuje zakontraktowanie około 3 300 mieszkań.

 

Wiceprezes Artur Ceglarz omówił aktualną sytuację finansową spółki. Q1 2017 przyniósł Grupie ROBYG przychody w wysokości 69,5 mln zł. Wyniki Grupy potwierdziły przewidywania: zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki dominującej wyniósł około 2,5 mln zł.

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture