Eventy

Mocną stroną GENESIS PR jest organizacja imprez, eventów, akcji promocyjnych czy nietypowych konferencji prasowych. Dbamy o to, aby przedsięwzięcie było spójne ze strategią firmy i odniosło w maksymalnym stopniu założone cele. Działamy nieszablonowo, zawsze przedstawiamy Klientowi kilka koncepcji do wyboru, analizujemy strategię i dopasowujemy imprezę do profilu Klienta. Jesteśmy idealnie zorganizowani, a nasze imprezy są dopracowane w każdym detalu.

16 listopada 2017
ROBYG SA
Spotkanie z inwestorami - wyniki finansowe za Q3 2017

W dniu 16 listopada 2017 roku miało miejsce spotkanie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Grupy ROBYG z inwestorami. Zaprezentowano wyniki finansowe spółki po trzech kwartałach 2017 roku. Podczas spotkania omówiono także bieżącą sytuację firmy oraz przedstawiono jej plany na kolejne miesiące.


Grupę ROBYG reprezentowali:

  • Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG S.A.
  • Artur Ceglarz, Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A., CFO

Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA, Oscar Kazanelson przedstawił ogólną sytuację firmy oraz podsumował minione miesiące. Podkreślił, że spółka znajduje się w bardzo dobrej kondycji – posiada stabilną sytuację finansową, dysponuje rozbudowanym bankiem ziemi pozwalającym na budowę ponad 14 000 lokali, a ukończone mieszkania stanowią jedynie 3% oferty. Przypomniał, że w Q3 2017 Grupa ROBYG zakontraktowała aż 1009 lokali, co znacząco przybliża firmę do realizacji planu na cały 2017 rok – kontraktacji na poziomie 3400 lokali. Podtrzymał także wcześniejsze deklaracje Zarządu Grupy odnośnie ekspansji na kolejne rynki w Polsce. ROBYG rozważa wejście do Krakowa lub Wrocławia.

 

Wiceprezes Zarządu ROBYG SA, Artur Ceglarz omówił w szczegółach aktualną sytuację finansową spółki. Narastająco po trzech kwartałach 2017 roku Grupa ROBYG odnotowała przychody w wysokości 350 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 47 mln zł – w samym Q3 2017 r. wartości te wyniosły odpowiednio 135 mln zł i 18 mln zł. W przychodach uznanych zostało ok. 400 lokali. Prognozowany wynik netto za 2017 – szacowany na 105 mln zł – jest jak najbardziej możliwy do realizacji

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture