Biuro Prasowe

8 kwietnia 2019
ROBYG SA
Grupa ROBYG – ponad 600 lokali brutto sprzedanych w Q1 2019

Grupa ROBYG w Q1 2019 zakontraktowała 600 lokali brutto w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi projekt Young City 2 nie otrzymał spółce pozwolenia na budowę. Jednocześnie niezbędne były dodatkowe aranżacje w związku z II linią metra – Grupa podjęła więc decyzję o rozwiązaniu 140 umów rezerwacyjnych na mieszkania w projekcie Young City 2. Tym samym kontraktacja netto wyniosła 472 lokale. W 2019 roku – przy zachowaniu dotychczasowych tendencji rynkowych – kontraktacja powinna osiągnąć poziom około 2700 lokali, czyli więcej niż w roku 2018, w którym sprzedano 2520 mieszkań.


Grupa ROBYG w 2018 roku odnotowała przychody w wysokości ponad 1 mld zł – co oznacza wzrost o ponad 40% rok do roku i uwzględnia wpływy z przekazania ponad 2700 lokali. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 134 mln zł, czyli o 21% więcej niż w 2017 roku. EBIT osiągnął 224 mln zł, co oznacza wzrost wobec 2017 roku o prawie 29%.

 

Rok 2018 był dla Grupy udany zarówno sprzedażowo: 2520 lokali, jaki przychodowo: ponad 1 mld zł. Jednocześnie opierając się na doświadczeniu i tendencjach rynkowych Zarząd wyznaczył ambitny cel sprzedażowy na rok 2019 – na poziomie 2700 lokali. Jak widać po wynikach pierwszego kwartału, jest on możliwy do realizacji – tym bardziej, że uruchamianych jest coraz więcej nowych etapów inwestycji. Rośnie więc potencjał sprzedażowy Grupy na kolejne kwartały. Należy też podkreślić, że bardzo dobrze sprzedaje się pierwsza wrocławska inwestycja, w której odcelowo ma powstać około 900 lokali. W 2018 roku ROBYG nabył grunty o wartości około 200 mln zł, pozwalające na wybudowanie ponad 4000 lokali. W tym roku Grupa zamierza kontynuować rozszerzanie banku ziemi co najmniej o tereny umożliwiające wybudowanie liczby lokali na poziomie rocznej kontraktacji. Spółka chce oferować klientom możliwie jak najszersze spektrum dogodnych lokalizacji i metraży. Biorąc pod uwagę potencjał Grupy i zaufanie, jakim jest darzona na rynku oraz wciąż ogromne potrzeby mieszkaniowe Polaków rok 2019 ma bardzo dobre perspektywy sprzedażowe dla Grupy.


Grupa ROBYG w 2019 roku zamierza zwiększyć zarówno liczbę sprzedanych lokali – do około 2700, jak i przekazanych klientom – do nawet 2800-3000 mieszkań. Grupa ROBYG działa w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. ROBYG to ponad 15 lat doświadczenia, ponad 20 000 sprzedanych lokali i 60 000 zadowolonych klientów. Grupa ma mocną pozycję w kraju – obecnie w budowie ROBYG ma około 2900 lokali, a pełna oferta w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu łącznie to ponad 2600 mieszkań, co oznacza szeroki wybór dla klientów.

 

Więcej informacji www.robyg.pl

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture