Biuro Prasowe

19 marca 2019
Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP)
#GłosPrzedsiębiorcy: Złagodzono sankcję odebrania dofinasowania PFRON

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia najnowszą zmianę ustawową, dzięki której dofinansowanie PFRON nie będzie odbierane, jeżeli suma składek opóźnionych o 14 dni nie przekroczy 2% składek należnych w danym miesiącu. Nowe przepisy mają zastosowanie również do spraw rozstrzyganych w postępowaniach sądowych, które nie zostały zakończone do 1 stycznia 2019 r. To realizacja jednego z postulatów zgłoszonych przez serwis Głos Przedsiębiorcy.


Utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w dużej mierze zależy od wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Stabilność tego wsparcia jest kluczowa z punktu widzenia zarówno osób niepełnosprawnych, jak i ich pracodawców. Uzyskanie dofinansowania zależne jest od sumiennego uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Obowiązujące do końca 2018 roku przepisy powodowały, że nawet drobna korekta deklaracji dotyczącej składek powodowała całkowitą utratę dofinansowania za miesiąc, którego dotyczyła. Tym samym przepisy rodziły bardzo duże ryzyko utraty dofinansowania, gdy dojdzie do nawet drobnego błędu w obliczeniu i uiszczeniu składek na ubezpieczenie społeczne lub korekt wynikających przykładowo ze zwolnień chorobowych. Nie miało przy tym znaczenia, czy do uchybienia przyczynił się sam pracodawca, czy np. wynikało ono z pomyłki w oświadczeniu złożonym pracodawcy przez niepełnosprawnego pracownika. Margines błędu 2% jest bardzo mały, ale na pewno będzie pomocny i podniesie bezpieczeństwo zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przyjęty kierunek zmian jest korzystny dla pracowników i pracodawców” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).


Głos Przedsiębiorcy to narzędzie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) na portalu biznes.gov.pl, którego celem jest ułatwienie polskim przedsiębiorcom komunikacji z urzędnikami. Każdy może zgłosić propozycje zmian w przepisach, które mogą usprawnić funkcjonowanie biznesu w Polsce. Za pośrednictwem formularza online można zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy ustawodawcze, które następnie są oceniane przez internautów. Najwyżej oceniane projekty trafiają do odpowiedniego urzędu, którego zadaniem jest sprawdzenie, czy i kiedy proponowane zmiany mogą wejść w życie.

 

Serwis dostępny jest pod linkiem: www.biznes.gov.pl/glos-przedsiebiorcy.


Zapraszamy również na Facebook i Twitter oraz Federacjaprzedsiebiorcow.pl


 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture