Biuro Prasowe

18 listopada 2019
ROBYG SA
Grupa ROBYG – oferta obligacji o wartości 100 mln zł

Grupa ROBYG poinformowała o ofercie publicznej obligacji niezabezpieczonych serii PC o łącznej wartości do 100 mln zł. Oferta skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych1. Jest to już trzecia emisja obligacji w trybie oferty publicznej. Poprzednie dwie w łącznej wysokości 360 mln zł miały miejsce w ubiegłym roku. Ich celem było kompleksowe refinansowanie obligacji w związku z wezwaniem na akcje spółki przez podmiot należący pośrednio do banku Goldman Sachs i zmianą statusu spółki z publicznej na prywatny. Okres zapadalności obligacji planowanej emisji to 5 lat, a oferującym jest Biuro Maklerskie mBanku SA. Emisja ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na akwizycje gruntów na czterech rynkach, na których grupa jest aktywna (Warszawa, Gdańsk, Wrocław oraz Poznań). Spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu w ASO na GPW.


Grupa ROBYG w pierwszym półroczu 2019 odnotowała przychody w wysokości 420 mln. Zysk netto wyniósł prawie 50 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 36 mln zł. Na koniec września 2019 roku Grupa miała w budowie ponad 3600 lokali w 3 miastach oraz prawie 3.000 lokali wprowadzonych do sprzedaży, których budowa się jeszcze nie  rozpoczęła. W pierwszych trzech kwartałach Grupa zakontraktowała grunty za kwotę około 140 mln zł – dzięki czemu ma potencjał sprzedaży na około 14.000 lokali – w tym na około 1400 lokali w Poznaniu, który jest czwartym rynkiem działania spółki. W analizowanym okresie ROBYG wprowadził do sprzedaży około 2.000 mieszkań.

 

„Realizujemy kolejną emisję obligacji – jesteśmy przekonani, że jej powodzenie będzie bazować na zaufaniu, jakim rynek darzy Grupę ROBYG jako partnera biznesowego. Pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych oraz uruchamianie kolejnych etapów w prowadzonych już projektach wymaga finansowania. Jest ono dopasowywane każdorazowo do potrzeb, ale także warunków rynkowych tak, aby było jak najkorzystniejsze z punktu widzenia obsługi długu. Grupa ROBYG wielokrotnie finalizowała z sukcesem emisje obligacji, które za każdym razem cieszyły się dużym rynkowym zainteresowaniem. Pozyskane z bieżącej emisji środki wesprą realizację długoterminowej strategii spółki w obszarze rozbudowy bazy inwestycji w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu” – mówi Artur Ceglarz, wiceprezes zarządu ROBYG SA, CFO.


Grupa ROBYG uzna w przychodach po trzech kwartałach 2019 roku około 1400 lokali – co jest zgodne z przyjętym harmonogramem przekazań. Spółka spodziewa się największego natężenia przekazań w czwartym kwartale – co umożliwi realizację planu na rok 2019 sięgającego nawet 2800-3000 mieszkań. Grupa ROBYG posiada bank ziemi pozwalający na budowę około 14 000 lokali, co zabezpiecza płynność działalności na kolejne lata.

 

Po trzech kwartałach Grupa sprzedała 1853 lokale netto1, a w pierwszym półroczu 2019 rozszerzyła obszar działań o Poznań – gdzie nabyła działkę na Ostrowie Tumskim z potencjałem budowy 1400 lokali. ROBYG prowadzi już działalność deweloperską w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. ROBYG to ponad 20 000 sprzedanych lokali i 60 000 zadowolonych klientów.

 

Więcej informacji www.robyg.pl

 


1 W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE

2 Nie uwzględniając rezygnacji na projekcie Young City 2 z powodu przedłużających się procedur administracyjnych

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture