Biuro Prasowe

13 czerwca 2018
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPIP)
NIPiP: 90% krwiodawców oddaje krew żeby ratować ludzkie życie

NIPiP podkreśla, że funkcjonujący w Polsce centralny system krwiodawstwa jest jednym z kluczowych elementów systemu ochrony zdrowia. W celu zapewnienia jego stabilności niezbędna jest odpowiednia liczba personelu medycznego. To pielęgniarki realizują pobrania krwi i jej składników, ale także edukują społeczeństwo zapewniając stabilny dostęp do ratujących życie preparatów. W 2017r. krew i jej składniki oddało ponad 612 tys. osób, w tym 99,9% dawców honorowych. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba krwiodawców zmniejszyła się o 9,4 tys. osób1. W celu zapobieżenia dalszemu zmniejszaniu się tej liczby i utrzymania bezpieczeństwa zdrowia publicznego niezbędne jest promowanie krwiodawstwa i rzetelnej wiedzy na jego temat – nie będzie to możliwe bez wsparcia ze strony personelu medycznego.


14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do zwiększenia świadomości potrzeby zapewnienia pacjentom dostępu do bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych oraz podziękowania honorowym krwiodawcom za ratujący życie dar krwi. Polski system gwarantuje bezpieczeństwo zarówno dawcom, jak i pacjentom leczonym krwią – dzięki stosowaniu takich samych, sprawdzonych procedur pobierania oraz badania krwi i jej składników we wszystkich centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa na terenie całego kraju.

 

System krwiodawstwa w Polsce zapewnia zachowanie płynności dostaw, jednak nie możemy sobie pozwolić na zmniejszanie się liczby krwiodawców, bo ta równowaga może zostać szybko zachwiana. Zanotowany spadek krwiodawców jest obecnie niewielki, jednak w przypadku utrzymywania się tej tendencji może być groźny. NRPiP podkreśla, że konieczna jest edukacja o tym jak istotne jest krwiodawstwo oraz informowanie o bezpieczeństwie tego procesu. Tu niezbędne jest wsparcie personelu medycznego – w tym pielęgniarek – które zwykle są pierwszym kontaktem z pacjentami nie tylko w punktach krwiodawstwa, ale także w codziennej opiece medycznej. Należy jednak podkreślić, że w Polsce notujemy ogromne deficyty pielęgniarek i położnych – średni wskaźnik krajów Unii Europejskiej wynosi 9,8 podczas gdy w Polsce jest to 5,2. Z tego powodu bardzo trudno jest zapewnić właściwą jakość opieki zdrowotnej, w tym edukację – niezbędną w budowaniu społecznej świadomości chociażby przy takich potrzebach systemu zdrowia, jak krwiodawstwo. Należy niezwłocznie podjąć działania zapewniające zwiększenie obsad pielęgniarskich placówkach zdrowia, gdyż jest to jeden z najważniejszych aspektów zapewnienia zdrowia publicznego” – mówi Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.


Krwiodawcą może zostać każdy w wieku 18-65 lat, przy wadze minimum 50 kilogramów. W ciągu 12 miesięcy dawca nie może mieć wykonywanej m.in. akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu, diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych. Największe zapotrzebowanie jest na najczęściej występującą grupę krwi, czyli A Rh+. Mężczyzna może oddawać krew 6 razy, a kobieta 4 razy w roku. Przerwa pomiędzy oddaniem krwi kolejny raz nie może być krótsza niż 8 tygodni. Kobiety po oddaniu 5 litrów, a mężczyźni po 6 zostają honorowymi dawcami.

 

Publiczna służba krwi w Polsce jest integralną częścią publicznej służby zdrowia. Jednostką organizacyjną PSK jest m.in Instytut Hematologii i Transfuzjologii, który jako państwowa jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Zdrowia – pełni nadzór merytoryczny nad działalnością PSK. Przedmiotem działalności Instytutu w ramach PSK jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz wdrażanie uzyskanych wyników w praktyce. Dzięki jego działaniu możemy funkcjonować w oparciu o najwyższe standardy krwiodawstwa i zapewniać bezpieczeństwo pacjentom” – dodaje Mariola Łodzińska.


Zapraszamy również na http://nipip.pl/ oraz Facebook

 


1 Dane: GUS Krwiodawstwo w 2017r.

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture