Biuro Prasowe

7 maja 2018
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPIP)
NIPIP: Pielęgniarka i położna to niezależni członkowie zespołu medycznego

Zawód pielęgniarki i położnej to samodzielne zawody medyczne. Dzięki kształceniu w ramach szkolnictwa wyższego i kształceniu podyplomowemu w wyniku, którego pielęgniarki i położne otrzymują dodatkowe umiejętności i kompetencje zgodnie, z którymi mogą samodzielnie prowadzić postępowanie terapeutyczne i realizować samodzielnie procedury medyczne. Konieczne jest właściwe zbudowanie prestiżu zawodu – oparte nie tylko na kompetencjach zawodowych, ale też godnych warunkach pracy i płacy. Takie postępowanie jest niezbędne także w celu poprawy liczby absolwentów wchodzących do systemu – obecnie to około 60%. Trzeba także zwiększyć liczbę absolwentów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, do czego potrzebne są nie tylko godne warunki zatrudnienia, ale też należny szacunek społeczny.


Pielęgniarki i położne plasują się wysoko w rankingach zawodów zaufania publicznego, jednak nie przekłada się to na sposób postrzegania tych zawodów jako atrakcyjnych z punktu widzenia finansowego oraz prestiżowego. Zmiana systemu kształcenia przyczyniła się do zwiększenia prestiżu zawodowego i umożliwiła rozwój kariery naukowej. Ponadto poszerzenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych przez nadanie uprawnień do ordynacji leków i wystawiania recept ma pozytywny wpływ na postrzeganie tych zawodów, szczególnie przez pacjentów.

 

„Istotna jest edukacja na temat zawodów pielęgniarki i położnej zgodnie ze stanem faktycznym. Warto podjąć ten temat zwłaszcza w przeddzien obchodów Miedzynarodowego Dnia Pielegniarki i Dnia Położnej. Należy podkreślić, że są to profesje samodzielne, które są pełnoprawnym partnerem w zespołach terapeutycznych i pełnią wiodącą rolę w pielęgnowaniu i opiece nad pacjentem. Dodatkowo – z racji licznych obciążen wnikających z charakteru pracy oraz wciąż niesatysfakcjonujacych warunków pracy i płacy – trzeba zachęcać młodzież do podejmowania studiów i pracy w tych zawodach. Zachętą mogą być dodatkowe benefity, jak np. prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego czy zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych. Będziemy pracować w celu wdrożenia tych rozwiazań zgodnie z zapisami zawartymi w strategii dla pielęgniarstwa i położnictwa. W przeciwnym razie Polska nie utrzyma nawet status quo, którym jest wspłczynnik pielęgniarek i położnych na 1000 mieszkańców na poziomie 5,2. Tymczasem powinniśmy dążyć do średniej UE, gdzie wskaźnik ten wynosi obecnie 9,4” – mówi Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.


Czynnikiem zniechęcającym do kształcenia w zawodzie pielęgniarki lub położnej, a następnie podejmowania zatrudnienia w tych zawodach jest poziom zarobków, który w ocenie społecznej uważany jest za zbyt niski. W związku z powyższym, w celu podniesienia swoich wynagrodzeń, pielęgniarki i położne podejmują zatrudnienie w innych podmiotach. Należy zmienić ten stan rzeczy, tak żeby pielęgniarki i położne dostawały należyte, godziwe wynagrodzenie za swoją pracę.


Poprawa warunków pracy istotnie wpłynie na zwiększenie jakości świadczonych usług, bezpieczeństwo pacjenta a tym samym prestiż zawodów pielęgniarki i położnej. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim pielęgniarkom i położnym, które mimo codziennego trudu i często niesprzyjających warunków pracy stanowią solidny fundament systemu ochrony zdrowia i realne wsparcie dla pacjentów. Podejmowanie dodatkowych działań, dotyczących m.in. ustalenia ścieżki awansu zawodowego pielęgniarek i położnych czy zapewnienia oferty szkoleń dla kadry kierowniczej może przyczynić się do zapewnienia tym zawodom należytego miejsaca w systemie. Dodatkowo, niezbędne jest budowanie w społeczeństwie świadomości w zakresie kompetencji pielęgniarek i położnych w celu kreowania pozytywnego wizerunku zawodów, co przyczyni się w sposób bezpośredni do podniesienia ich statusu społecznego” – dodaje Zofia Małas.


W Strategii na Rzecz Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce wyróżniono następujące cele w dążeniu do poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych:

  • przeprowadzenie pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w 16 podmiotach leczniczych w ramach projektu pozakonkursowego „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” (ICNP®, dokumentacja elektroniczna, zdarzenia niepożądane)
  • podejmowanie działań związanych z wypracowaniem formuły dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pielęgniarek i położnych
  • ustalenie ścieżki awansu zawodowego pielęgniarek i położnych
  • zapewnienie szkoleń dla zarządzającej kadry pielęgniarskiej, w tym finansowanych ze środków europejskich
  • prowadzenie kampanii w mediach ukazującej pozytywny wizerunek zawodów i różnorodność pracy pielęgniarki i położnej oraz zachęcającej do wyboru tych zawodów
  • podejmowanie działań mających na celu stworzenie mechanizmów dających pielęgniarkom i położnym możliwość zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych na preferencyjnych zasadach (np. w ramach programu „mieszkanie +”)

Zapraszamy również na http://nipip.pl/ oraz Facebook

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture