Biuro Prasowe

23 marca 2018
BEST SA
Grupa BEST – wyniki finansowe za 2017 rok

Grupa BEST osiągnęła w 2017 roku skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 196,6 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 55,1 mln zł i wzrósł o 42%. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 186,8 mln zł – co oznacza wzrost o 26%. Wartość godziwa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST na koniec 2017 roku wyniosła blisko 1 mld zł.


W 2017 roku Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł, co oznacza wzrost inwestycji o 16% wobec 2016 roku. Poziom spłat wierzytelności wyniósł 282 mln zł, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności należnych Grupie BEST, czyli o 32% więcej rok do roku.

 

„Będziemy chcieli zwiększyć aktywność na rynku włoskim, tamtejszy rynek detalicznych wierzytelności bankowych traktujemy bardzo poważnie. W Polsce stopniowo zwiększamy udział portfeli niebankowych w naszej strukturze portfelowej. Znaleźliśmy nisze, które mają odpowiednią rentowność. W naszej branży istotne jest zapewnienie równowagi pomiędzy finansowaniem, a planowanymi spłatami – i w tym obszarze działamy niezwykle starannie. Efektywność zakupów – czy to w kraju czy za granicą – jest widoczna dopiero po kilku latach. Przy wysokich cenach może okazać się, że nie każdy portfel się zwraca, stąd nasze konserwatywne podejście do inwestycji tak w Polsce, jak i we Włoszech”– powiedział Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.


W lutym 2018 roku Grupa BEST dokonała przydziału w ramach emisji publicznej 4-letnich obligacji serii T2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Popyt przewyższył liczbę oferowanych obligacji – inwestorzy złożyli zapisy na łącznie 312 849 sztuk, przydzielono papiery 464 inwestorom. Papiery dłużne serii T2, podobnie jak wszystkie obligacje oferowane w ramach publicznego programu emisji obligacji BEST, zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

 

„Mamy zaprojektowane wieloletnie programy emisji obligacji – w lutym sfinalizowaliśmy emisję serii T2 – oferujemy atrakcyjne oprocentowanie na warunkach znacznie przewyższających lokaty bankowe. Na rynku obligacji jesteśmy od 2010 roku, to nasza 16 emisja i trzeci program publiczny. Obligatariusze doceniają stabilność i rzetelność Grupy BEST – dlatego liczymy na utrzymanie znacznego popytu także w kolejnych transzach w tym roku – dodał Krzysztof Borusowski.


Obligacje serii T2 są oprocentowane na poziomie WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 3,5%, co daje ponad 5,2% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Termin wykupu przypada na 28 lutego 2022 roku. Emisja obligacji serii T2 była drugą przeprowadzoną przez BEST w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.

 

http://best.com.pl/

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture