Biuro Prasowe

22 marca 2018
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPIP)
NIPIP: Rola i kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uważa za konieczne opracowanie standardów organizacyjnych z określeniem roli i kompetencji zawodowych pielęgniarki i położnej. Docelowo należy opracować standardy we wszystkich dziedzinach pielęgniarstwa oraz rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej. Zostało to również uwzględnione w ramach „Strategii na rzecz Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”. Ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych, obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy, jest ustawowym zadaniem samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.


Określenie standardów, ról i kompetencji zawodowych to gwarancja wykorzystania najwyższych zdobyczy medycyny w opiece nad pacjentami. Obecnie obowiązują jedynie 3 standardy organizacyjne opieki zdrowotnej, określone w drodze rozporządzeń: w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej fizjologicznej oraz z powikłaniami.

 

„Rozwój medycyny i związane z tym zmiany w systemie ochrony zdrowia oraz potrzeby zdrowotne społeczeństwa implikują potrzebę nadania pielęgniarkom i położnym nowych ról, kompetencji i uprawnień zawodowych. To także konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach pielęgniarstwa i położnictwa. Standardy organizacyjne opieki zdrowotnej w wybranych dziedzinach medycyny należy określić w oparciu o przepisy ustawy o działalności leczniczej. Konieczne jest jak najszybsze działanie w tym zakresie w celu zapewnienia należytej realizacji świadczeń gwarantowanych w ramach opieki zdrowotnej oraz komfortu pracy w zawodzie” – mówi Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.


Pielęgniarki i położne realizują również inne rodzaje świadczeń. Istnieje potrzeba opracowania standardów organizacyjnych z określeniem ról i kompetencji zawodowych pielęgniarki i położnej w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej lub poszczególnych dziedzinach specjalizacji pielęgniarek i położnych. Szczególna uwaga należy się obszarom priorytetowym w ochronie zdrowia.

 

„Należy podkreślić, że regulacje dotyczące kompetencji pielęgniarek i położnych należy dookreślić nie tylko w zakresie wykonywanych czynności na stanowisku pracy, ale już na etapie kształcenia. W ten sposób można by uniknąć zbędnego wydłużania szkoleń i studiów podyplomowych przez powtarzanie kwestii nauczonych już w toku wcześniejszej edukacji. Należy ułatwić pielęgniarkom i położnym uzyskanie specjalizacji tak, żeby zawód był atrakcyny dla młodego pokolenia i tym samym umożliwiał zastępowalność pokoleniową. To niezmiernie istotne ze względu na ogromne braki kadrowe, jakie dotykają pielęgniarstwo i położnictwo. Rozwiazaniem jest natychmiastowa poprawa warunków pracy i płacy”dodaje Zofia Małas.


W Polsce współczynnik liczby pielęgniarek i położnych na 1 tys. mieszkańców wynosi średnio jedynie 5,2, natomiast w OECD wskaźnik ten wynosi 9,8. Liczba pielęgniarek i położnych kształtuje się następująco:

  • w przedziale wiekowym 41-60: 172 706
  • w przedziale 21-40 lat – mającym zastąpić ww. przedział – to tylko 32 993

Oznacza to, że w 2033 roku będzie brakowało 169 tys. pielęgniarek i położnych. Zapewnienie zastępowalności pokoleń wymaga, aby w latach 2018-2033 wchodziło do systemu co najmniej 13 tys. pielęgniarek i położnych rocznie1.

 

Główne założenia zawarte w Strategii na Rzecz Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce, dotyczące roli i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia to: 

  • dookreślenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych dla poszczególnych poziomów kształcenia (licencjat pielęgniarstwa/licencjat położnictwa, magister pielęgniarstwa/magister położnictwa) oraz specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa a także tzw. awans poziomy, opiekuna medycznego w systemie opieki zdrowotnej
  • opracowanie standardów organizacyjnych z określeniem roli i kompetencji zawodowych pielęgniarki i położnej w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej i w poszczególnych dziedzinach specjalizacji pielęgniarek i położnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów priorytetowych

Zapraszamy również na http://nipip.pl/ oraz Facebook1 Źródło statystyki NRPiP

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture