Biuro Prasowe

22 marca 2018
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE S.A.)
KUKE: Małe i średnie przedsiębiorstwa potencjałem dla wzrostu polskiego eksportu

W 2017 roku polski eksport wyniósł 203,7 mld EUR i wzrósł w stosunku do 2016 roku o 10%1. Znaczący udział w wypracowaniu tego wyniku miały firmy z sektora MŚP. Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw jest kluczowe dla umacniania polskiej gospodarki. Należy pamiętać, że takie podmioty mogą być skutecznymi eksporterami, dzięki czemu będą umacniać swoją pozycję na rynku. Potrzebne jest tylko odpowiednie dobranie narzędzi zabezpieczających i wspierających biznes. Ponad 60% europejskich MŚP spotkała się z prośbą o wydłużenie terminu płatności, a około 23% zwiększyłoby zatrudnienie, gdyby płatności od kontrahentów były regulowane w terminie. Aż 33% deklaruje, że zatory płatnicze stanowią poważną barierę w rozwoju biznesu2.


„KUKE na co dzień blisko pracuje z firmami z sektora MŚP. Dla wielu z nich dynamiczny rozwój sprzedaży eksportowej jest fundamentem biznesowego sukcesu – jednak ta działalność to ryzyko, które należy we właściwy sposób zabezpieczyć. Ekspansja otwiera przed firmą nowe możliwości, m.in. dywersyfikację, włączenie się do globalnego łańcucha dostaw czy też dostęp do nowych technologii i wysokiej jakości komponentów. Dlatego warto ją podjąć” – mówi Katarzyna Kowalska, wiceprezes zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.


W sektorze MŚP wciąż drzemie niewykorzystany potencjał jeżeli chodzi o ekspansję zagraniczną. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii szacuje, że eksporterów z przewagą polskiego kapitału – zatrudniających minimum 10 pracowników – mamy zaledwie 13,5 tys. Tymczasem na rynku działa ok. 1,6 mln małych i średnich firm. Dotychczasowe współczynniki wzrostu eksportu powinny być  wsparte również przez intensyfikację ekspansji na rynki pozaeuropejskie, które często są o wiele trudniejsze biznesowo niż strefa europejska. Małe i średnie przedsiębiorstwa niejednokrotnie rezygnują z realizacji ambitnych celów, ponieważ angażowanie znacznej części kapitału w działalność eksportową czyni je bardzo podatnymi na ryzyko. Wiąże się to z potencjalnym natrafieniem na nierzetelnego partnera handlowego czy zatorami płatniczymi – mogącymi zagrozić płynności finansowej firmy – co w skrajnym przypadku może skończyć się bankructwem.

 

„Wobec takich wyzwań niezbędne jest mocne wsparcie przedsiębiorstw sektora MŚP. Chodzi tu nie tylko doradztwo, ale także zapewnienie narzędzi wpływających korzystnie na bezpieczeństwo prowadzonej działalności, jak np. faktoring, ubezpieczenie należności czy gwarancje kontraktowe – pozwalające kompleksowo zabezpieczyć ich biznes w kraju oraz za granicą – podkreśla Katarzyna Kowalska.


KUKE oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom narzędzia zabezpieczające prowadzoną działalność, ale także edukuje przedsiębiorców podczas szeregu spotkań, seminariów i konferencji. Przykładem jest cykl: „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich” organizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Zaangażowanie w liczne prelekcje i debaty, pomaga informować polskich przedsiębiorców, że właściwie zaplanowana i zabezpieczona ekspansja zagraniczna, może być motorem wzrostu, a nie zagrożeniem dla prowadzonej działalności.

 

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w całym 2017 roku zanotowała rekordową jak dotąd dla spółki, łączną składkę przypisaną brutto na poziomie 202 mln zł, czyli o blisko  55 mln zł więcej niż w dotychczas rekordowym roku 2011 i o  48% więcej niż w całym roku 2016. Rekordowy poziom składki zanotowano zarówno w ubezpieczeniach komercyjnych, jak i działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa. Łączna wartość ubezpieczonych obrotów handlowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, wyniosła w 2017 roku 41 mld zł, czyli o 26% więcej niż w roku 2016.

 

Składka przypisana brutto w ramach działalności komercyjnej wyniosła 56,9 mln zł – wzrost o 22% r/r i o 5,6 mln zł więcej w stosunku do dotychczas rekordowego roku 2014. Natomiast składka przypisana brutto w ramach ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa wyniosła ponad 145 mln zł czyli o  45,7 mln zł więcej niż w rekordowym dla KUKE roku 2011. Wzrost składki w stosunku do 2016 roku wyniósł 62%.

 

www.kuke.com.pl

 


1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego

2 Według danych firmy windykacyjnej Intrum Justitia w raporcie „European Payment Index 2017”

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture