Biuro Prasowe

1 marca 2017
Polska Izba Gospodarcza Czystości (PIGC)
2,5 mln zakażeń w europejskich szpitalach rocznie – branża czystości w ochronie zdrowia

Nawet 90 tysięcy osób umiera co roku w Europie w wyniku zakażenia, do którego doszło w szpitalu1 – tak wynika z raportu opublikowanego pod koniec 2016 r. przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Nie ma możliwości wyeliminowania tego zjawiska całkowicie, ale należy podjąć debatę o sposobach jego redukcji. Jednym z priorytetów powinno być utrzymanie czystości w podmiotach leczniczych na najwyższym możliwym poziomie. Misją szpitali jest leczenie i profilaktyka zdrowotna, ale inne zadania – jak utrzymanie czystości – są także bardzo ważne i mogą być realizowane zarówno przez sam szpital, jak i zewnętrze podmioty specjalizujące się w tego typu usługach.


Wpływ braku kontroli utrzymania procesów czystości na zakażenia” będzie jednym z tematów poruszanych w trakcie OGÓLNOPOLSKICH DNI CZYSTOŚCI, które odbędą się w dniach 26-27 kwietnia 2017 roku.

 

W Polsce działa 979 szpitali, w których w ciągu roku leczy się ok. 7,9 miliona osób2. Jak wykazała ubiegłoroczna kontrola wybranych placówek przez NIK[2] – alternatywą dla szpitali w zakresie utrzymania czystości jest korzystanie z zewnętrznych usług, ponieważ może to być tańsze od samodzielnego wykonywania tych zadań. Brakuje natomiast odpowiednich procedur weryfikacji jakości wykonanej usługi.

 

Primum non nocere to naczelna zasada etyczna w medycynie. Odnosi się ona również do standardów proceduralnych w zakresie utrzymania czystości w podmiotach leczniczych – każde obniżenie jakości może mieć negatywne skutki dla bezpieczeństwa pacjentów. Nie wolno dopuścić, żeby byli oni narażeni na dodatkowe zagrożenia dla ich zdrowia. W związku z tym wszystkie podmioty lecznicze powinny podchodzić do tematu prawidłowego utrzymania czystości z identyczną pieczołowitością, jak do diagnozy i skutecznego leczenia. Niezbędna jest również ciągła weryfikacja czy zachowywane są właściwe standardy proceduralne w zakresie utrzymania czystości” – mówi Mirosława Malara, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.


Utrzymanie czystości w podmiotach leczniczych powinno być realizowane z wyjątkową rzetelnością i dokładnością. Jest to niezwykle istotne dla pacjentów – z osłabionym układem immunologicznym mają oni zwiększoną podatność na zakażenie drobnoustrojami chorobotwórczymi. Każda zbędna ekspozycja chorego na dodatkowe szkodliwe czynniki biologiczne zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań w trakcie leczenia i może doprowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci.

 

Za utrzymanie higieny w podmiotach leczniczych odpowiadają wewnętrzne struktury organizacyjne, jak na przykład Działy Higieny albo zewnętrzne podmioty specjalizujące się w utrzymaniu czystości. Dedykowany i odpowiedni wyszkolony personel sprzątający posiada szereg zalet m. in. bogate doświadczenie w zakresie świadczenia utrzymania czystości oraz aktualną wiedzę dotyczącą stosowania preparatów dezynfekcyjnych i utrzymania czystości. Kluczowe jest jednak wprowadzenie odpowiednich kontroli procesów utrzymywania czystości – muszą być one dokładnie zaplanowane i realizowane z należytą starannością. Konieczna jest również ich ciągła weryfikacja – najmniejsze zaniedbania mogą mieć potencjalnie katastrofalne skutki. Kontrola wewnętrzna – a szczególnie jej dokumentowanie w obszarze prewencji zakażeń nabytych w szpitalu – istotnie eliminuje transmisję drobnoustrojów i wpływa na poprawę czystości środowiska nieożywionego oraz staranność personelu sprzątającego (PSPE, Zeszyt XII, Katowice 2013). Jednym ze sposobów kontroli jest stosowanie znaczników fluorescencyjnych i wskaźników UV – istotnie poprawia to jakości sprzątania, a tym samym eliminuje transmisje drobnoustrojów ze środowiska nieożywionego. Regularne audyty czystości poprzez stosowanie jednorazowych markerów to obecnie najważniejszy element procesu utrzymania czystości wykonywanego przez różne podmioty zewnętrzne.

 

Praca podmiotów leczniczych w Polsce jest regulowana przez odpowiednie przepisy. Zgodnie z art. 22 Ustawy o działalności leczniczej każdy podmiot leczniczy może funkcjonować, jedynie w przypadku, gdy będzie spełniał aktualne normy, a także określone prawem rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne, dotyczące w szczególności warunków sanitarnych. Są one dokładnie opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.( Dz. U. Nr 0, poz.739).


W celu spełnienia wysokich norm podmioty lecznicze coraz częściej zwiększają efektywność jakości własnych Działów Higieny albo korzystają z usług zewnętrznych firm zajmujących się profesjonalnym utrzymaniem czystości. Takie rozwiązanie przynosi szereg korzyści – szczególnie w obszarach:

 

1.   JAKOŚCIOWYM – wykonaniem usługi zajmuje się personel, który jest:

  • odpowiednio wykwalifikowany
  • przeszkolony z zakresu stosowania preparatów chemicznych dedykowanych podmiotom leczniczym
  • zna procedury poszczególnych stref sanitarnych obowiązujących w podmiotach leczniczych
  • stale monitorowany pod względem staranności oraz prawidłowego wykonania powierzonych obowiązków

2.   CENOWYM – koszt usługi jest niższy, ponieważ zewnętrze firmy mają:

  • zoptymalizowane procedury utrzymania czystości
  • dokładnie zaplanowany czas pracy
  • możliwość nabycia preparatów chemicznych po hurtowych, preferencyjnych cenach

Utrzymanie wysokich standardów proceduralnych związanych z szeroko pojętą higieną środowiska nieożywionego w podmiotach leczniczych przekłada się także na skrócenie średniego czasu hospitalizacji pacjenta. Jest to dodatkowa korzyść oraz niezwykle istotny argument, często pomijany w trakcie debaty na temat ochrony zdrowia. Utrzymanie czystości w szpitalach i innych podmiotach leczniczych na najwyższym poziomie sprawia, że koszty leczenia chorych są niższe – ponieważ mniej zakażeń w szpitalach oznacza szybszy powrót pacjentów do zdrowia” – dodaje Mirosława Malara.


Okazją do zapoznania się z kompleksową ofertą produktów, usług i rozwiązań z branży profesjonalnego utrzymania czystości będą konferencje podczas OGÓLNOPOLSKICH DNI CZYSTOŚCI 2017 oraz towarzyszące im ekspozycje. Wydarzenie odbędzie się w dniach 26 – 27 kwietnia w hali EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

 

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: http://dni-czystosci.com.pl

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture